Succes med fyraftens-gudstjenester

Mere engagement og flere kirkegængere er resultatet af et fornyelses-projekt i de tre nord-langelandske sogne, Bøstrup, Tranekær og Tullebølle.

Nordlangeland i front med kirkelig fornyelse

Mere engagement og flere kirkegængere er resultatet af et fornyelses-projekt i de tre Nord-langelandske sogne, Bøstrup, Tranekær og Tullebølle.

For halvandet år siden fik menighedsrådene tilladelse til som et forsøg at forny gudstjeneste-formen. Nu viser det sig, at erfaringerne er så positive, at forsøgsordningen fortsætter på ubestemt tid.

Nogle af gudstjenesterne søndag formiddag er flyttet til eftermiddage på almindelige hverdage. Det alene har bevirket flere og andre kirkegængere, oplyser sognepræst i de tre sognes kirker, Søren Skov Johansen.

Menighedens engagement i gudstjenesterne er også blevet væsentligt større. Lokal-befolkningen er nemlig selv med til at bestemme og udforme de kirkelige handlinger. 

Eksempelvis er der indført meditation under højtideligheden: På et tidspunkt i gudstjenesten er der indlagt en pause til eftertænksomhed med fuldstændig stilhed. Der kan også være musik uden salmesang, og præstens rolle kan løbende ændres, så han for eksempel i stedet for at prædike kan gennemgå og fortolke enkelte salmer. Desuden kan enkelte medlemmer af menigheden få ansvaret for eksempelvis at bede en bøn.

\"Erfaringerne er bestemt gode: Menigheden bliver ansvarliggjort, nærværet er blevet større, og fremmødet er blevet bedre. Vi er glade for tilladelsen til at fortsætte forsøget. Og det er utroligt spændende, at det er en dynamisk proces med plads til løbende ændringer. Det kan andre sogne i landet bestemt lære af\", siger sognepræst Søren Skov Johansen.

De tre kommende alternative gudstjenester er:

Onsdag den 22. januar kl. 17.00 i Bøstrup Kirke

Onsdag den 19. februar kl. 17.00 i Tranekær Kirke

Onsdag den 19. marts kl. 19.00 i Tullebølle Kirke