Succes med hashafvænning

Fyns Amts Behandlingscenter har succes med afvænning af hashmisbrugere. De sidste fem år har omkring 40 unge hashmisbrugere hvert år været gennem et seks ugers afvænningskursus.

Fyns Amt afvænner årligt 40 hashmisbrugere

Fyns Amts Behandlingscenter(FAB) har succes med afvænning af hashmisbrugere. De sidste fem år har omkring 40 unge hashmisbrugere hvert år været gennem et seks ugers afvænningskursus.

Hashmisbrug er ofte et overset problem blandt stofmisbrugere. De tunge heroin- og kokainmisbrugere sluger ofte al opmærksomheden og alle resurserne, fordi deres problemer oftest er ekstremt belastende både for dem selv og samfundet.

Men selvom hashmisbrugerne hverken begår kriminalitet eller er i overhængende livsfare, så er et massivt hashmisbrug en alvorlig trussel mod de unges tilværelse.

Behandlingscenteret tager sig ikke af dem, der har røget hash på Midtfynsfestivallen et par gange. Tilbuddet retter sig mod de unge, der er gledet ud af arbejdsmarkedet og sociale sammenhænge på grund af deres hashrygning.

"Vi har mange unge der ryger flere gram hash om dagen. De startet med at ryge hash om morgenen, og det er det sidste de gør inden de går i seng. Med sådan et misbrug kan man ikke foretage sig meget andet end at ryge, og det går naturligvis ud over alle andre relationer. De kan hverken passe uddannelse, job eller venner", fortæller lederen af Ungdomsafdelingen hos Fyns Amts Behandlingscenter, Ib Hansen.

Siden 1995 har FAB tilbudt hashafvænning efter et kursus udviklet af to svenskere. Kurset henvender sig til unge op til 25 år, der har haft et massivt forbrug af hash i mange år. Kurset bliver tilbudt både til enkeltpersoner og til hold.

FAB har ikke lavet statistik over hvor mange af deltagerne, der kommer ud af deres misbrug. Men Ib Hansen mener, at kurset er en succes.

"Vi har for nogen år siden lavet undersøgelser, der viser, at totredjedele af vores deltagere klarer sig positivt efter at have gennemgået kurset", siger Ib Hansen.

Behandlingscenteret vil i løbet af næste år lave nogen mere præcise undersøgelser over effekten af hashafvænningskurserne.