Succes med hjertemedicin

Et allerede kendt medicinsk præparat, kan formentlig også bruges mod forkalkning i hjertets kranspulsårer. Det viser de foreløbige resultater i et omfattende hjertestudie på Universitetshospitalet.

-

Et allerede kendt medicinsk præparat, kan formentlig også bruges mod forkalkning i hjertets kranspulsårer. Det viser de foreløbige resultater i et omfattende hjertestudie på Universitetshospitalet.

En såkaldt ACE-hæmmer, der i dag anvendes mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt, kan formentlig lette tilværelsen for 50.000 - 70.000 patienter med forkalkede kranspulsårer.
\"Det kan måske hjælpe patienterne symptommæssigt, måske give dem flere gode leveår og måske bremse op i forkalkningsprocessen\" siger professor, dr. med. Torben Haghfelt til TV 2 /Fyn. Han understreger at det endelige resultat endnu ikke er kendt.

Internationalt studie
Mere end 12.000 hjertepatienter, heraf 30 danske, har de seneste fire år deltaget i studiet \"EUROPA\", i 24 europæiske lande. Udover deres normale medicin har den ene halvdel af patienterne fået ACE-hæmmeren, og den anden et placebo - en inaktiv erstatning. \"Der er grund til at have en optimistisk holdning til, hvordan det munder ud\", siger Torben Haghfelt.

Der er 250.000 - 300.000 hjertepatienter, hvoraf hver femte formentlig vil kunne få hjælp fra medicinen.
De endelige resultater bliver præsenteret ved en lægekongres i Wien i september.