Succes med klokkefrø-projekt

I sommeren 2000 satte Fyns Amts biologer 180 sjældne klokkefrøer ud. Mandag kunne projektet konstateres som værende en succes, for frøerne hørtes kvække.

-

I sommeren 2000 satte Fyns Amts biologer 180 sjældne klokkefrøer ud. Mandag kunne projektet konstateres som værende en succes, for frøerne hørtes kvække.

Det var i vandhullerne omkring Naturfondens ejendom Skovsgaard samt Gulstav på Langeland, de små klokkefrøer (på latin Bombina Bombina) blev sat ud. Ihvertfald 3-5 hanner har overlevet, for det var dem der kvækkede.

Udsætningen var et led i et landsdækkende forsøg på at sikre arten for fremtiden. Fyns, Vestsjællands og Storstrøms amter er med i projektet, der afsluttes i år 2003.