I det fynske folks tjeneste

Succes med konfliktmægling

Statsamtet Fyn har haft så gode erfaringer med at tilbyde mægling mellem forældre, der er uenige om forældremyndighed og samvær med deres børn, at statsamtet nu vil gøre tilbuddet permanent.

-

Statsamtet Fyn har haft så gode erfaringer med at tilbyde mægling mellem forældre, der er uenige om forældremyndighed og samvær med deres børn, at statsamtet nu vil gøre tilbuddet permanent.

Landets statsamter har siden 2001 tilbudt stridende forældre konfliktmægling i et forsøg, der udløber med udgangen af 2004.

Ideen er at give et tilbud til forældre, som nok behøver hjælp til at løse deres indbyrdes konflikt, men som ønsker at have størst mulig indflydelse på forløbet og resultatet.

Undersøgelse viser gode resultater
En undersøgelse foretaget af Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA, er netop blevet offentliggjort.

Den viser, at mægling er en stor succes. To trediedele af de spurgte forældre vurderer, at mæglingen var vellykket.

Statsamtet Fyn ønsker derfor at ordningen bliver permanent.