I det fynske folks tjeneste

Succes med lean på OUH

Ventetiden er halveret, kapaticiten for undersøgelser og behandling er steget med 35 procent og produktiviteten er steget med 20 procent. Det er nogle af resultaterne efter halvandet års arbejde med arbejdstilrettelæggelsesmetoden lean på OUH.

Lean giver forbedringer for både personale og patienter

Tre kliniske afdelinger har brugt metoden i halvandet år og det har skabt øget effektivitet til gavn for patienterne.

- De erfaringer, vi har gjort os gennem det første halvandet år med lean, bekræfter i høj grad, at metoderne også kan bruges i sundhedsvæsnet, siger hospitalsdirektør Jens-Otto S. Jeppesen.

Blandt de målige resultater er at ultralydsscanning af hjertet er reduceret fra 17 til 7 uger og patienter skal kun skal vente tre dage på en røntgenundersøgelse af hjertet

Hvis arbejdstilrettelæggelsesmetoden lean bliver udbredt til hele OUH skønner hospitalsdirektør, at det vil give behandlingskapaciteten et løft på 10 procent. Metoden frigiver arbejdstimer og det kan omsættes til behandling af yderligere 50.000 ambulante patienter og 5.000 ekstra indlagte patienter om året.

- Med lean får vi sat den sunde fornuft i system - og vel at mærke ved systematisk at involvere medarbejdernes viden fra hverdagen. Det handler om at opbygge hensigtsmæssige arbejdsgange, så vi får frigivet tid til at behandle flere patienter og tid til at yde en højere kvalitet - til glæde for både patienter og medarbejdere. Lean handler ikke om at løbe stærkere, men om at benytte mere hensigtsmæssige arbejdsgange. Lean kan tværtimod give det overblik, der gør, at hverdagens uforudsigelige hændelser opleves mindre stressende for personalet, siger Jens-Otto S. Jeppesen.