Succes med økologiske køkkener

Flere og flere af Fyns Amts institutionskøkkener er gået over til at anvende økologiske produkter i madlavningen. Omkring 70 procent af amtets køkkener anvender i dag økologiske produkter. De store køkkener - som fx sygehuskøkkenerne - er dog endnu ikke gået over til økologien.

-

Flere og flere af Fyns Amts institutionskøkkener er gået over til at anvende økologiske produkter i madlavningen. Omkring 70 procent af amtets køkkener anvender i dag økologiske produkter. De store køkkener - som fx sygehuskøkkenerne - er dog endnu ikke gået over til økologien.


Fyns Amt startede projektet \"Økologisk mad i Fyns Amt\" i 1999. I dag bruger 76 køkkener økologiske produkter i et eller andet omfang. Tallet har været stigende med en tredjedel i projektets første år.


Formålet med \"Økologisk mad i Fyns Amt\" er at give køkkenpersonalet lyst til at bruge økologiske fødevarer. Visionen er, at projektet kan bidrage til rent grundvand på Fyn ved at fremme omlægning til økologisk drift i amtet.