Succes med specialundervisning

Munkebo har stor succes med at holde elever med behov for specialundervisning på kommunens egne skoler. Nu er udgifterne faldet.

-

Munkebo har stor succes med at holde elever med behov for specialundervisning på kommunens egne skoler. Nu er udgifterne faldet.

I år 2000 brugte Munkebo store summer penge på at anbringe børn og unge i institutioner udenfor kommunen. For at nedbringe udgifterne, etablerede kommunen derfor en række specialklasser til børn med indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer.

Det har vist sig at være en god idé, for udgifterne til specialundervisning per elev er faldet, fremgår det af kommunens nyhedsbrev. Man har simpelthen ændret opfattelsen af hvordan børn med særlige behov skal hjælpes. Tidligere sagde man; \"børnene skal have mere specialiserede tilbud\". I dag hedder det; \"hvad skal der til for at et barn kan blive her.\"