Succes for øvelse

Godt 500 medlemmer af det fynske hjemmeværn sluttede i dag en travl weekend som deltagere i en international militærøvelse på Fyn - en øvelse, der iøvrigt betegnes som en succes.

Travl weekend for hjemmeværnet

Godt 500 medlemmer af det fynske hjemmeværn sluttede i dag en travl weekend som deltagere i en international militærøvelse på Fyn - en øvelse, der iøvrigt betegnes som en succes.

Hjemmeværnsfolkene har fra fredag aften til søndag morgen overvåget,patruljeret og bevogtet godt en halv snes samfundsvigtige civile og militære anlæg indenfor øvelsesområdet Assens-Odense-Svendborg og Det Sydfynske Øhav.

Der udover har 30 medlemmer af Det fynske Patruljekompagni deltaget i patruljer sammen med britiske elitesoldater, der havde til opgave at ødelægge de bevogtede anlæg.

Hjemmeværnet fik under øvelsen god hjælp af civilbefolkningen, der i stort tal fulgte opfordringen til at ringe og fortælle om "fjenden".

Ifølge Hjemmeværnet vurderes truslen mod Danmark i dag at komme fra mindre specialstyrker, der ved direkte ødelæggelser - eller som følge af det pres, det vil lægge på landets ledelse, vil søge at standse danmarks internationale engagement.

-Weekendens øvelse var således en god mulighed for at træne nogle af Hjemmeværnets aktuelle opgaver, der netop er sikring af samfundsvigtige anlæg, oplyser Preben Petersen, informationschef i Det fynske Hjemmeværn.