Succes for teletolkning

Teletolkning er en succes på sygehusene i Region Syddanmark. I slutningen af 2013 anvendte Odense Universitetshospital skærm og webcam i 82 procent af alle tolkeopgaver.

Praktiserende læge i Faaborg Lars Kensmark har brugt det nye udstyr i et år.

- Teknisk set har det fungeret uden problemer. Vi var selvfølgelig spændte på at se, om teletolkning kunne konkurrere med den mere personlige tolkning med fremmøde i klinikken. Men nu hvor vi har vænnet os til det, vil jeg ikke bytte tilbage. Tolken er en mere diskret fagperson på denne måde, og selve konsultationen får mere plads. Og så kan man lukke for kameraet på tolkeudstyret, hvis man skal undersøge patienten, siger Lars Kensmark.

For øjeblikket er der installeret videokonferenceudstyr i 40 lægepraksis.

Øger sikkerheden

Region Syddanmark vil nu udbrede projektet til de 382 alment praktiserende og 158 speciallægepraksis i regionen.

Regionen er derfor i gang med et projekt, der skal sørge for, at 45 lægepraksis har installeret og taget videokonferenceudstyr i brug ved tolkebistand inden udgangen af i år.

Og i 2015 vil 45 lægepraksis få udstyret.

- For det første kan teletolkning bidrage til at sikre tilgængelig tolkebistand i Region Syddanmark. Man sparer simpelthen tolkenes transporttid, så de har tid til at udføre flere tolkeopgaver, og det øger sikkerheden for patienter, der ikke taler dansk. For det andet vil vi med de nuværende takster for tolkebistand kunne spare 1 millioner kroner om året, hvis de praktiserende læger gør brug af teletolkning i blot halvdelen af tolkeopgaverne, siger afdelingschef i Region Syddanmarks Praksisafdeling, Frank Ingemann Jensen.