I det fynske folks tjeneste

Sundhedsaftale skal få dig til at ringe 113

Akutberedskabet skal styrkes med et nyt akutnummer og 20 nye beredskaber. Det er regeringen og DF enige om.

- Der er stor forskel på, hvor god hjælpen er i de forskellige landsdele, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA). Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Når en borger får akut brug for lægevagten, skal man i fremtiden taste 113 på telefonen, uanset hvor man befinder sig i landet.

Det har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt med den sundhedsreform, som tirsdag morgen er blevet præsenteret. 

- Der er stor forskel på, hvor god hjælpen er i de forskellige landsdele. Derfor etablerer vi fremadrettet et nyt akutnummer, som er ens i hele landet, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille på et pressemøde i Statsministeriet. 

Læs også Sådan ser sundhedsreformen ud på Fyn

Fakta: Sådan vil regeringen finansiere sundhedsreform

Regeringen og Dansk Folkeparti vil med en ny sundhedsaftale poste ni milliarder kroner i et forbedret sundhedsvæsen.
Der findes ni milliarder kroner til finansiering af den sundhedsreform, som regeringen og DF vil gennemføre.

 

Det sker blandt andet ved at nedlægge regionsrådene, hvorved der spares milliarder kroner på eksempelvis reduceret administration. Det politiske niveau reduceres fra tre til to.

Den økonomiske ramme går fra 2019-2025.

  • Knap to milliarder kroner stammer fra penge, der allerede er afsat på finansloven. 
  • Regionsrådene nedlægges ifølge aftalen, og det frigiver sammenlagt 1,5 milliarder kroner i sparet administration.
  • Danske Regioners formue frigøres til sundhed, hvilket giver 0,3 milliarder kroner.
  • 3,3 milliarder kroner hentes fra den offentlige investeringsramme.
  • Beskæftigelses- og integrationsområdet beskæres med 250 millioner årligt som følge af faldende asyltilstrømning og lavere ledighed. Det giver sammenlagt 1,5 milliarder kroner hen over de seks år.

Kilde: Sundhedsaftalen "Et stærkere sundhedsvæsen - tættere på dig", indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Se mere

Danske Regioner har allerede i september annonceret, at den vil indføre 113 som ét fælles akutnummer. Det bliver sat i værk i efteråret, oplyser Danske Regioner. 

Nummeret skal ikke forveksles med alarmnummer 112, som skal bruges ved livstruende sygdom eller skader.

I Region Hovedstaden har borgere siden 2014 kunnet ringe til 1813, når de har haft brug for hjælp uden for deres egen læges åbningstid. 

Det har blandt andet ført til problemer med ventetid og oversete symptomer.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille slår fast, at det nye akutnummer 113 ikke kommer til at tage udgangspunkt i 1813-ordningen, som ikke bliver videreført. 

Parterne bag aftalen vil også styrke akutberedskabet ved at oprette 20 nye akutberedskaber. 

De skal særligt placeres i de områder af landet, hvor der er behov at forbedre responstiderne. Altså tidsrummet for, hvornår man kalder en ambulance, akut- eller lægebil, til den når frem. 

Lige nu er der flertal for sundhedsaftalen i Folketinget, men den kan ikke føres ud i livet, inden der senest 17. juni skal afholdes folketingsvalg.

Derfor skal partierne også have flertal efter valget, hvis ændringerne skal gennemføres.