I det fynske folks tjeneste

Sundhedsministeren vil betale læger i yderområder bedre

Praktiserende læger skal honoreres ud fra patienternes behandlingsbehov, foreslår sundhedsministeren.

Flere læger skal slå sig ned i yderområder og udsatte boligområder.

Det mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), som derfor vil ændre modellen for, hvordan læger bliver honoreret. Betalingen til lægerne skal laves om, så den følger patienternes behandlingsbehov.

- Det er væsentligt mere krævende, hvis en praktiserende læge har rigtig mange patienter, der eksempelvis har kroniske sygdomme og måske også slås med sociale problemer, end hvis man overvejende har patienter, som er mindre syge.

- Derfor giver det god mening, at lægerne i højere grad honoreres forskelligt, alt efter hvilke patienter de har i deres praksis, lyder det fra Ellen Trane Nørby en pressemeddelelse.

Læs også Færre lægepraksisser: Fynboer får længere til lægen

Når det gælder lægernes betaling er der ifølge sundhedsministeriet tale om overenskomststof.

Derfor kan forslaget kun gennemføres, hvis Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn kan blive enige om en ny model for honorering.

Forslaget er et blandt 18 forslag, som regeringens lægedækningsudvalg præsenterer onsdag. Og det er altså en idé, sundhedsministeren er klar til at gå videre med, hvis det kan gennemføres.

Adgangen til en praktiserende læge bør nemlig ikke være begrænset af geografi, mener hun.

Læs også Lægemangel på Fyn: Branchen kan vælte på et halvt år

- Vi skal af med den geografiske ulighed i sundhed. Det er ikke bare i Danmarks yderområder, at der er mangel på læger. Det er også et problem i flere udsatte boligområder og større byer.

- Det skal vi have gjort noget ved, og i regeringen er vi klar til at realisere flere af udvalgets anbefalinger, lyder det fra sundhedsministeren.

Regeringen vil også have optaget 50 ekstra lægestuderende årligt i Aalborg. Samtidig skal flere af de lægestuderende uddannes som praktiserende læger.

Læs også Lægemangel: Kristian vil på pension - men ingen vil købe hans praksis

Lægedækningsudvalget præsenterer onsdag 18 konkrete forslag til at skabe bedre lægedækning for danskerne. Udvalget har arbejdet med problemet siden januar 2016.

OVERBLIK: Sådan vil udvalg fordele læger bedre

Her er Lægedækningsudvalgets forslag til en bedre generel geografisk fordeling af læger:
 * 1. Øget udbud af lægestuderende i yderområderne.
 Øge optagetallet ved medicinstudiet i Aalborg i forhold til de øvrige tre universiteter.
 Begrænsning af de studerendes mulighed for at flytte universitet efter bachelordelen for at begrænse en uhensigtsmæssig vandring fra Vestdanmark til Østdanmark.
 Bredere geografisk spredning af de lægestuderendes klinikophold under studiet.
  * 2. Ændret geografisk fordeling af uddannelsesstillingerne i den lægelige videreuddannelse.
 En større del af videreuddannelserne inden for den samlede ramme søges placeret decentralt i forhold til de større sygehuse i universitetsbyerne, herunder i lægedækningstruede områder.
 Etablering af forsøg med sammenhængende uddannelsesforløb.
 Overveje nye KBU-fordelingsmetoder i regi af Sundhedsstyrelsen med henblik på at understøtte bedre lægedækning.
  *3. Justering af femårsfristen i den lægelige videreuddannelse.
 Etablering af forsøg med øget fleksibilitet vedrørende femårsfristen i forbindelse med lokalt/regionalt tilrettelagte videreuddannelsesforløb.
 Lempeligere adgang til individuel dispensation fra femårsfristen til læger som følge af ansættelse i decentrale uddannelsesforløb.
  *4. Samarbejde mellem regioner, kommuner og lægernes organisationer om målrettet rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer i yderområderne og socialt belastede områder.
 *5. Læger skal møde almen praksis flere gange under uddannelse og videreuddannelse.
 Bedre mulighed for klinikophold eller studiejob som praksisassistenter i almen praksis for medicinstuderende.
 Alle læger skal arbejde et halvt år i almen praksis som en del af den kliniske basisuddannelse (KBU).
  *6. Dimensioneringen af almen medicin øges relativt inden for den samlede dimensionering af den lægelige videreuddannelse.
  *7. Udvidede muligheder for, at regionerne kan drive almen medicinske klinikker.
  Mulighed for at etablere regionsdrevne klinikker uden forudgående udbud.
  Mulighed for at drive regionsklinikker i en længere tidsperiode end de nuværende fire år.
  *8. Mere fleksible organisationsformer i almen praksis.
  Større udbredelse af satellitpraksis.
  Øget mulighed for ansættelse af almen medicinere i almen praksis.
  Åbne mulighed for, at læger, der ønsker at eje flere ydernumre, kan købe direkte fra andre praktiserende læger.
  *9. Andre faggrupper inddrages i opgaveløsningen i almen praksis med henblik på at frigøre lægelige ressourcer til øget lægedækning.
  *10. Rammedelegation til kommunale sygeplejersker
 *11. Honoreringen differentieres efter patienttyngde for at understøtte bedre lægedækning
  *12. Udbredelse af faglige og organisatoriske fællesskaber i almen praksis
  Etablering af praksisfællesskaber og praksis i for eksempel i tilknytning til sundhedshuse og kommunale akutfunktioner.
  Udbredelse af klyngeorganisering, dvs. at flere lægepraksis går sammen om at få løst en række administrative opgaver i forbindelse med ansættelse af personale, it-arbejde og benchmarking og kvalitetsudvikling.
  * 13. Fleksible åbne- og lukkegrænser for patienttal.
 Hæve den tekniske åbnegrænse, så den tilnærmes eller blive identisk med den nedre lukkegrænse.
 Overveje at hæve den nedre lukkegrænse.
 * 14. Ændrede vilkår for lægevagten med henblik på at rekruttere alment praktiserende læger.
 /ritzau/