Supercykelsti: Tag cyklen fra OUH til Midtfyn

Den første cykelsti på tværs af kommunegrænser skal forbinde Odense og Faaborg-Midtfyn Kommuner.

Den nye sti kan gøre cyklen attraktiv for pendlere mellem de to kommuner.

Supercykelstien skal forbinde det kommende OUH, Syddansk Universitet og Årslev.

Det er By- og Kulturforvaltningen i Odense, der har besluttet at indstille til byrådet, at projektet bliver sat i gang.

- Det er vigtigt, at vi gør det lettere at vælge cyklen og ikke mere besværligt at vælge bilen. Her er supercykelstierne et godt værktøj. Derfor satser Odense på, at supercykelstierne kan blive et nyt tilbud til pendlerne, både fra vores egne forstæder og fra de nabobyer, som ligger rundt om Odense. Fremover tror jeg ikke, at det vil være usædvanligt, at nogle vælger at cykle 10 - 15 km hver vej til job og uddannelse, siger By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V).

Supercykelstien vil gå fra det nordlige Lindved til kommunegrænsen syd for Højby, mens Faaborg-Midtfyn Kommune vil forbedre cykelforbindelsen videre til Årslev og forventer senere at forlænge den helt til Ringe.

Men det er ikke bare en lang sti, der er i støbeskeen. Det handler blandt andet også om sikker belægning, sikring af steder, hvor cyklister krydser veje og et forsøg med solceller i belægningen.

Supercykelstien har fået bevilliget 2.466.800 kroner fra Transportministeriet, og Odense Kommune betaler den resterende del. Den samlede pris er 6.167.000 kroner, og supercykelstien vil stå færdig i 2016.

Faaborg-Midtfyn Kommune er ansvarlig for finansieringen af deres delstrækning af stien.