I det fynske folks tjeneste

Supersygehus med dyr og natur

Der skal være plads til både gøgeurt, orkideer og rådyr, når det nye supersygehus i Odense står færdigt om 10 år. Det foreslår Danmarks Naturfredningsforening i sine bemærkninger til byggeplanerne.

- Det er oplagt at bevare naturen og de oplevelser, den giver, når man bygger det nye sygehus. Både danske og udenlandske undersøgelser viser, at smukke omgivelser med store naturoplevelser i det nære miljø til hospitaler har en helbredende effekt på patienterne. Patienterne får det bedre og bliver hurtigere raske, når de kan færdes i og kigge på naturen, siger lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening Odense, Kurt Due.

Foreningen har netop afleveret sine bemærkninger til den helhedsplan, der skal danne grundlaget for det nye sygehus.

Supersygehuset skal ligge tæt ved Syddansk Universitet i et naturområde, som mange odenseanere i dag anvender som rekreativt område. I skovene, Moseskov og Fællesskov, er der flere fredede orkideer, blandt andet den tyndaksede gøgeurt, der har sin fynske hovedudbredelse i disse skove.

DN foreslår samtidig at bevare den omkringliggende landbrug og lade dyr fra Dalum Landbrugsskole græsse på arealerne nær sygehuset.

- Det vil være en stimulerende og smuk udsigt fra sygesengen. Og området ligger så tæt på, at de patienter, der er i stand til at gå selv, kan gå en lille tur ned til dyrene, mener Kurt Due.

Foreningen vil samtidig have vandløbet Killeruprenden genslynget og udlagt sten og gydegrus til gavn for gydende fisk. Endelig mener foreningen at Odense Kommunes planer om at etablere en letbane skal gå uden om Fællesskov for at bevare de sjældne planter i området.