Surfere skaber blæst om fjorden

Seden Strand ved Odense Fjord er blevet opdaget af vindsurfere. Men det er ugle set hos både jægere, ornitologer og naturfredningsfolk.

Fjorden bliver i brugt af rigtig mange. Jægere har gennem generationer taget på strandjagt fra Sortehusene ved Stige Ø. Fritidsfiskere sætter garn og sportsfiskere kaster snøren fra både eller direkte fra kysten. Langs fjorden er der alt fra skydebaner til tung industri.

Surferne kommer

Og så nu altså nu en lille gruppe surfere, der bruger området ved Seden Strand. En af surferne, Rasmus Salomon, mener, at kun vil være et begrænset antal surfere, der vil bruge området ved Seden Strand.

- Vi mener også, det er meget begrænset område, som vi ønsker at benytte. Seden Strandby har en placering, som gør at folk kan komme dertil med offentlige transport. Der er også nogle surfere, som kan komme dertil på cykel, og med udstyr I en trailer, siger Rasmus Salomon.

Tusindvis af fugle raster

Kurt Due Johansen er en af fjordens ildsjæle. Han er ornitolog og formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Odense. Han har i mange år arbejdet for at beskytte naturen og fuglene omkring fjorden.

- Seden Strand og Odense Fjord er udpeget som et Natura 2000-område netop på grund af de store flokke af rastende og fouragerende fugle i de lavvandede områder. De fældende svaner er helt afhængige af fjorden fra slutningen af maj til september, siger Kurt Due Johansen.

Surfere ikke nævnt

Odense Fjord har siden 1998 været et særligt fuglebeskyttelsesområde - et såkaldt Natura 2000 område. Området er reguleret for at beskytte dyrelivet. Det er regler for færdsel, og regler for sejlads med motorbåde, jagt, fiskeri. Men der er ikke regler for surfere.

- Da fredningsaftalen blev lavet i 1998, var der ikke surfere på Odense Fjord. Derfor tænkte vi ikke på, at der skulle laves regler for dem, siger Kurt Due Johansen, der udover at være ornitolog, også er formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Odense.

Surfer gennem fugleflokke

Benny Clausen bor også ved Seden Strand. Han har være jæger siden han var 16 år og surferne er også en tårn i øjet på ham.

- Surferne sejler gennem flokke af edderfugle med unger. Ungernes splittes fra flokken og bliver let bytte for mågerne, siger Benny Clausen.

Benny Clausen så helst, at der bliver indført forbud mod surfing i de forårsmåneder, hvor fuglene yngler og ungerne er små.