Svendborg Byråd

-

-

Ved Kommunalvalget i 1997 blev de 21 pladser i Svendborg Byråd fordelt på følgende måde:


 

Parti 

 Antal Stemmer

 Mandater

A (Socialdemokratiet)

7.648 

 7

B  (De Radikale)

1.134

 1

C (De Konservative)

2.646 

 3

F (Socialistisk Folkeparti)

1.567 

 1

V (Venstre)

5.134 

 5

O (Dansk Folkeparti)

1.798 

 2

T (Alternativ Liste)

1.804 

 2


Af 33.592 vælgere stemte 23.146, heraf 22.720 gyldige stemmer.


 


Medlemmer i Svendborg Byråd:


A: Socialdemokratiet, 7 mandater:


Jørgen Henningsen
Borgmester, fmd., økonomiudvalget.


Christian Kaastrup Christensen
Overpostbud, fmd., socialudvalget


Bjarne Hansen
Konsulent, kulturudvalget, børn- og ungeudvalget


Laila P. Hansen
Vicekontorchef, økonomiudvalget, havnebestyrelsen


Lillian Hoffmann
Forfatter, teknik- og miljøudvalget, havnebestyrelsen


Torben Jensen
Tekniker, kulturudvalget, børn- og ungeudvalget


Jørgen Madsen
Afdelingskasserer, teknik- og miljøudvalget, socialudvalget


* En del af perioden har partiet kun haft seks mandater i byrådet som følge af at socialdemokraten Bjarne Bekker er skiftet til Det Konservative Folkeparti. Han er dog sygemeldt nu og da hans suppleant Lillian Hoffmann hentes fra den socialdemokratiske liste så tæller gruppen pt. igen syv personer.


 


B: Det Radikale Venstre, 1 mandat:


Mogens Klitgaard
Seminarielærer, økonomiudvalget, socialudvalget


 


C: Konservative, 3 mandater:


Flemming Ejde Nielsen
2. viceborgmester, fmd., miljø- og teknikudvalget, økonomiudvalget


Merete Sallerup Holm
Sproglærer, socialudvalget


Jørgen S. Lundsgaard
Direktør, fmd., havnehavnebestyrelsen, kulturudvalget


* En del af perioden har partiet haft fire mandater som følge af, at socialdemokraten Bjarne Bekker er skiftet til Det Konservative Folkeparti. Han er dog sygemeldt nu, og da hans suppleant Lillian Hoffmann hentes fra den socialdemokratiske liste, så er den konservative gruppe pt. tilbage på de oprindelige tre medlemmer.


 


F: Socialistisk Folkeparti, 1 mandat:


Bruno Hansen
Sagsbehandler, økonomiudvalget, kulturudvalget


 


O: Dansk Folkeparti, 2 mandater:


Morten S. Petersen
Selvstændig, socialudvalget, havnebestyrelsen


Tina S. Petersen
Førstedame, teknik- og miljøudvalget


 


V: Venstre, 5 mandater:


Povl Ullegård
1. Viceborgmester, økonomiudvalget


Jacob Davidsen
Elektriker, økonomiudvalget, teknik- og miljøudvalget


Marianne Brix Finsen
Bogholder, teknik- og miljøudvalget, socialudvalget


Jens Højte Jensen
Gårdejer, kulturudvalget, socialudvalget, havnebestyrelsen


Holger Pedersen
Konsulent, fmd., kulturudvalget


 


T: Alternativ Liste, 2 mandater:


Pernille Færing
Pedel, kulturudvalget


Erik Mathiasen
Overlærer, teknik- og miljøudvalget, fmd., børn- og ungeudvalget


 


Valgforbund: B+T+Ø og C+O+V+Z


Konstituering: A+C+V


 


Tilbage til hovedsiden om Svendborg Kommune