Svendborg Kommune - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, sideordnet opstilling, 20 kandidater:


1. * Jørgen Henningsen, borgmester (genopstiller)
2. Christian Kaastrup Christensen (genopstiller), byrådsmedlem, overpostbud
3. Torben Jensen (genopstiller), byrådsmedlem, tekniker
4. Hanne Skålum, socialrådgiver
5. Bjarne Hansen (genopstiller), byrådsmedlem, redaktør
6. Guri Krøis (genopstiller), lærer
7. Flemming Madsen, faglig sekretær
8. Jørgen Madsen (genopstiller), byrådsmedlem, afdelingskasserer
9. Peter Bang Nielsen, ingeniør
10. Bjarne Elnegaard, entreprenør
11. Søren Juncker Jackobsen (genopstiller), socialrådgiver
12. Flemming Jensen, automekaniker
13. Rikke Fredsløkke, pens. bioanalytiker
14. Maj-Britt Rasmussen, jobkonsulent
15. Lillian Hoffmann (genopstiller), byrådsmedlem, forfatter
16. John Jensen, specialarbejder
17. Torben Møller Petersen, lærer
18. Asra Breiner Hammer
19. Ulrik Bytofte Petersen
20. Gitte Eisenreich


* Socialdemokratiets spidskandidat Jørgen Henningsen (63 år) går til valg for at blive partiets borgmester endnu en periode. På forhånd har han annonceret, at det bliver hans sidste periode i byrådet. Bliver han ikke genvalgt som borgmester, vil han gå på pension fremfor at vende tilbage til sit job som viceskoleinspektør. Han har siddet i byrådet siden 1986 og overtog borgmesterposten ved sidste valg efter partifællen Holger Rasmussen, der sad som borgmester i 14 år. Med 2.700 stemmer blev Jørgen Henningsen i 1997 valgets sejrherre hvad angår de personlige stemmer. Samlet tabte partiet dog en plads i byrådet, da socialdemokraterne gik fra otte til syv mandater. Jørgen Henningsen ser valgkampens hovedtemaer som følger: Hvordan fastholdes kommunens servicenivau? Hvordan fastholdes kommunens medarbejdere? Hvordan effektiviseres forvaltningerne. Og debat om borgmesterfunktionen. 


Ikke i valgforbund

 


B: Det Radikale Venstre, sideordnet opstilling, 8 kandidater:


1. * Mogens Klitgaard, Byrådsmedlem, skoleleder, genopstiller
2. Helle Munkholm, adjunkt
3. Leif Bjørkskov, lærer
4. Anne Pedersen, pædagog
5. Svend Jensen, tømrer
6. Bent Aage Rasmussen (genopstiller), skoleleder
7. Peter Rasmussen (genopstiller), ingeniør
8. Tobias Sørensen, studerende


* Spidskandidat Mogens Klitgaard (48 år) stiller op til sin tredie periode i byrådet, efter at partiet tidligere i en årrække slet ikke har været  repræsenteret i byrådet. Klitgaard har i de seneste budgetforhandlinger samarbejdet med byens alternative flertal, der udover De Radikale tæller Alternativ Liste og SF. Den radikale skoleleder kan få en central rolle, hvis det kommende byråd bliver et samarbejde omkring midterpartierne med Socialdemokratiet som det største. Klitgaard ser valgkampens temaer som følger: Hvordan skabes der flere arbejdspladser i kommunen, hvad skal der ske med havnen og et baneareal som DSB Gods tidligere benyttede? Ældreområdet vil også stå centralt, samt hvordan byens kulturliv styrkes. 


Valgforbund: B+F+T+Ø


C: Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstilling, 16 kandidater:


1. * Lars Thore Jensen, lønchef
2. Knud Albertsen, lejrchef
3. Lasse Krull, studerende
4. Flemming Ejde Nielsen (genopstiller)
5.  Anne-Grethe Hansen (genopstiller), lærer
6. Kurt Boye Rasmussen, lektor
7. Peder Z. Nissen
8. Merete Rieck Stegmann, selvstændig
9. Per Petersen, maskinmester
10. Ole Bang Jensen, handelsskolelærer
11. Benny Nürnberg, vicevært
12. Alice Sander Nielsen (genopstiller), kasseassistent
13. Bent Magelund, indehaver af reklamebureau
14. Jørgen R. Kock (genopstiller), kiropraktor
15. Jane Lyngsø (genopstiller), læge
16. Birger Bro Christensen, øjenlæge


* De Konservative går til valgkamp med Lars Thore Jensen (36 år) som ny spidskandidat, men han er ikke ny i det politiske billede. Han har været aktiv i KU og Det Konservative Folkeparti og har tidligere siddet i byrådet i perioden 1990 - 95. Herefter besluttede Lars Thore Jensen at gå ud af byrådet, da han fik en lederstilling i kommunens ældrepleje. Han mente, at det var uforeneligt både at være politiker og ledende embedsmand i kommunen på samme tid. Det er ikke kun de konservatives bud på en borgmester, der er ny. Partiet stiller med et næstent nyt hold. Eneste genganger fra den nuværende byrådsgruppe er Flemming Ejde Nielsen. Lars Thore Jensen ser valgets hovedtemaer som følger: En mere synlig borgmester i Svendborg, en borgmester, der kan synligøre Fyns næststørste by. Skatteniveauet skal fastholdes fastholdes og ledelsesansvaret i kommunens forvaltning decentaliseres.

Valgforbund:  C+O+V


F: Socialistisk Folkeparti, partiliste, 9 kandidater:


1. * Inga-Britt Olsen, sygeplejerske
2. Bruno Hansen (genopstiller), byrådsmedlem
3. Mai Stillinger, lærer
4. Masoum Moradi, socialrådgiver
5. Pia Blohm, kulturarbejder
6. Agnete Lauritzen, socialrådgiver
7. Hans Grand, selvstændig
8. Flemming Kjær Sørensen (genopstiller), fagligkonsulent
9. Ragna Heide, børnehaveleder


* Partiet har skiftet spidskandidat efter et skuffende valg i 1997. Inga-Britt Olsen (64 år) er ny i kommunalpolitik, men hun har mange års politisk erfaring som medlem af Fyns Amtsråd, hvor hun første gang blev valgt ind i 1981. Senest har hun været partiets frontfigur i amtet som gruppeformand. Ved sidste valg forlod en række markante profiler SF i Svendborg, hvilket betød, at partiet tabte det ene af to mandater i byrådet. Samtidig tabte partiet indflydelse. Tidligere sad der både en SFer på posten som viceborgmester og socialudvalgsformand. Men da det nuværende byråd skulle konstitueres, blev SF sat uden for døren, mens socialdemokratiet fordelte posterne med Venstre og de konservative. Med en erfaren politiker som Inga-Britt Olsen forsøger SF at vinde noget af det tabte tilbage. Inga-Britt Olsen ser valgets hovedtemaer som følger: Hvordan skal kommunens ældrepleje være i fremtiden? Skal de kommunale opgaver udliciteres? Og hvordan kan erhvervsudviklingen styrkes?


Valgforbund: B+F+T+Ø


O: Dansk Folkeparti, sideordnet opstilling, 5 kandidater:


1. * Morten S. Petersen (genopstiller), byrådsmedlem, selvstændig
2. Tina S. Petersen (genopstiller), byrådsmedlem, Første-dame
3. Asger B. Henriksen, pens. skibskaptajn
4. Thomas Scwartz, cand.mag.
5. Anne K. Rasmussen (genopstiller), forhenværende damefrisør


* Spidskandidat Morten S. Petersen (35 år) kan få en meget mere central politisk rolle efter det kommende kommunalvalg. Partiet har på landsplan haft medvind siden valget i 1997, og i Svendborg skal der flyttes få stemmer i forhold til sidste valg, før den borgerlige blok bestående af Dansk Folkeparti, de konservative og Venstre får absolut flertal. I et sådan samarbejde vil Dansk Fokeparti ikke udelukke muligheden for at sætte sig på borgmesterposten. Vinder partiet et mandat mere, vil Dansk Folkepartis byrådsgruppe være ligeså stor som de konservatives er i dag. Morten S. Petersen ser valgets hovedtemaer som følger: Erhvervspolitik, socialpolitik og fastholdelse af en række planlagte opgaver så som veje og skolerenovering.  


Valgforbund:  C+O+V


V: Venstre, sideordnet opstilling, 15 kandidater:


1. * Povl Ullegård (genopstiller), viceborgmester
2. Jacob Tjørntved Davidsen (genopstiller), byrådsmedlem, elektriker
3. Holger Pedersen (genopstiller), byrådsmedlem, agronom økonom
4. Ulla Larsen, lærer
5. Niels Høite Hansen (genopstiller), byrådsmedlem, gårdejer
6. Marianne Brix Finsen (genopstiller), byrådsmedlem, kontorassistent
7. Christian Bakholt (genopstiller), direktør
8. Arne Møller Larsen, gårdejer
9. Birthe Skovgård, direktør
10. Per Ingemann Nielsen (genopstiller), koordinator
11. Kurt Kølle (genopstiller), forstander
12. Mogens Arnfeldt (genopstiller), produktionstekniker
13. Edith Rasmussen (genopstiller), kroejer
14. Rene Jensen, direktør og manager
15. Jens Krogh, lektor


* Venstres spidskandidat Povl Ullegård ( 64 år ) var et helt nyt ansigt i politisk sammenhæng, da han ved sidste valg blev partiets borgmesterkandidat. Han kom fra en erhvervskarriere som administerende direktør i grovvareselskabet FAF, en stilling han forlod i 1996 efter 18 år på posten. Ullegård opnåede ved sit første valg at få 2.200 personlige stemmer. Kun borgmester Jørgen Henningsen fik flere stemmer. Ullegård har i den senste periode været 1. viceborgmester. Han ser valgkampens hovedetemaer som følger: Hvordan skal byen Svendborg drives fremover - både når det gælder borgmesterposten og selve kommunen, hvor partiet vil effektivisere driften? Udgangspunktet er, at skattenivauet ikke må stige, og at kommunen skal være et godt sted at bo.   


Valgforbund: C+O+V


Ø: Enhedslisten, partiliste, 6 kandidater:


1. * Knud Clemmesen (genopstiller), lektor
2. Jesper Kiel (genopstiller), internetudvikler
3. Anne-Mette Manniche, lærer
4. Faruk Unutmaz, selvstændig
5. Jens Meincke, centermedarbejder
6. Henrik Nedergaard, bioanalytiker


* Enhedslistens frontfigur Knud Clemmesen ( 52 år ) er dybt engageret i miljøproblematikken og aktiv bl.a. i miljøorganisationen NOAH. Han har tidligere været folketingskandidat for Danmarks Kommunistiske Parti. Nu er han fortaler for Enhedslisten, og det er tredie gang, han stiller op til byrådet. Enhedslisten har hidtil ikke fået stemmer nok til et mandat i sig selv, men valgforbundet med de radikale, SF og Alternativ Liste kan føre til at Clemmensen bliver valgt ind. Han har som lektor i mange år undervist i matematik og fysik ved Sydfyns Voksenuddannelsescenter. Knud Clemmesen ser valgets hovedtemaer som følger: Bedre kollektiv trafik i byen, herunder en såkaldt vandbus mellem Svendborg og Tåsinge, udbygning af cykelstier og fastholdelse af renoveringsplanen for kommunens skoler.


Valgforbund: B+F+T+Ø


T: Alternativ Liste, partiliste, 9 kandidater:


1. * Erik Mathiasen (genopstiller), byrådsmedlem, pens. lærer
2. Pernille Færing (genopstiller), byrådsmedlem, Pedel
3. Per Schramm (genopstiller), lærer
4. Henrik Nørregård, lærer
5. Anette Fabricius (genopstiller), lektor
6. Niels Jensen (genopstiller), kontorassistent
7. Otto Fabricius, lektor
8. Birgit Kjær (genopstiller), pensionist
9. Leif Thor Olsen, bibliotekar


* Alternativ Listes spidskandidat Erik Mathiasen (69 år) er med 32 år i kommunalpolitik den lokalpolitiker, der i længst tid har været aktiv i Svendborg Byråd. Ved det seneste valg i 1997 gik Alternativ Liste fra et til to mandater. Fremgangen skyldtes dog ikke, at den lokale liste fik markant flere stemmer. Men Erik Mathiasen fik fuldt udbytte af sit valgforbund med Enhedslisten og Det Radikale Venstre. Begge de to andre partier gik frem, men det var Alterativ Liste, der fik udløst et ekstra mandat. Erik Mathiasen ser valgets hovedtemaer som følger: Kommunens fremtidige ældrepleje, en omfattende renovering af kommunens folkeskoler, og hvad Svendborg kan gøre for at få en bedre økonomi?


Valgforbund: B+F+T+Ø


Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Svendborg Kommune