Svendborg og Odense samarbejder om skatten

Det er dog ikke det kommunale skattetryk der er på dagsordnen, når de to kommuner og repræsentanter fra Skatteministeriet mødes tirsdag. Til gengæld skal de skrive under på en kontrakt, der opretter et nyt sekretariat med det velklingende navn \"Skatteankenævnssekretariat Fyn\".

-

Det er dog ikke det kommunale skattetryk der er på dagsordnen, når de to kommuner og repræsentanter fra Skatteministeriet mødes tirsdag. Til gengæld skal de skrive under på en kontrakt, der opretter et nyt sekretariat med det velklingende navn \"Skatteankenævnssekretariat Fyn\".

Tidligere havde den enkelte kommune sit eget sekretariat, men fremover skal hvert amt have et fælles sekretariat, der servicerer alle kommunernes skatteankenævn. Ved årets start opfordrede Skatteministeriet kommunerne til at \"byde på\" at oprette et skatteankenævnssekretariat, og her vandt Odense og Svendborg.

\"Det er yderst glædeligt, at vi fik denne opgave. Vi vil gerne fremover have et endnu tættere fynsk samarbejde mellem \"nord og syd\" og Skatteankenævnssekretariatet er et skridt i den rigtige retning,\" siger Odenses bogmester, Anker Boye (S) og Svendborgs borgmester Jørgen Henningsen (S).

Status quo for borgerne
Det nye fælles sekretariat får ingen praktisk betydning for skatteborgeren. Ønsker man at klage over sin skat, sender man fortsat klagen til sin kommunes skatteankenævn. Det nye er, at det nu er et fælles sekretariat, der udarbejder sagsfremstillingen til det enkelte skatteankenævn.

\"Skatteankenævnssekretariat Fyn\" skal bevæge sig rundt i de fynske kommuner som en slags mobilt kontor og deltage i møderne i de lokale skatteankenævn, for på den måde at yde den optimale service.