I det fynske folks tjeneste

Svendborg Sparekasse tilfreds med årsresultat

Med et resultat før skat på 44,3 millioner kroner og en solvensprocent på 21,0 er Svendborg Sparekasse godt tilfredse med resultatet for 2008.

Sparekassen Svendborg kommer ud af 2008 med et resultat, de er godt tilfredse med.

Resultatet efter skat er på 35,4 millioner kroner, og sparekassen har et stabilt indlånsoverskud. Egenkapitalen er på 461,1 millioner kroner.

Det er sparekassens administrerende direktør, Svend Erik Kracht, godt tilfreds med. Specielt set i lyset af det pres, som den finansielle sektor er underlagt for tiden.

Også investeringsfirmaet Hansen & Nøttrup ser positivt på regnskabet. Ifølge Hansen & Nøttrup lever Sparekassen godt på gamle dyder og værdier, og derfor er de et "godt papir".

Svendborg Sparekasse har nedskrivninger på udlån for 21,6 millioner kroner. Størstedelen af nedskrivningerne kan henføres til erhvervskunder.

Sparekassen forventer i 2009 et resultat i underkanten af eller på niveau med 2008. Yderligere forventes det at behovet for nedskrivninger på udlån vil ligge på et højt niveau.