Svendborg til kamp mod selvmord

-

-

Unge i Svendborg skal forsøgsvis opbygge netværk, der kan være med til at øge omsorgen blandt unge og reducere antallet af selvmord blandt unge.


Projektet tager udgangspunkt på Vestre Skole, men også gymnasiet, handelsskolen og en lang række andre skoler indddrages i projektet, der bliver sat i værk af Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter under Danmarks Pædagogiske Universitet i Odense.


Formålet med projektet er at forebygge mistrivsel ved at danne netværk mellem unge i alderen 15-19 år. De unge skal bruge hinanden, men også sundhedspersonale og socialforsorgen skal inddrages i kontakten med de unge.


Rundt omkring i landet skal der oprettes 25 andre projekter der alle har til formål at fokusere på unges mistrivsel, der kan føre til selvmord.


En undersøgelse fornylig afslørede at alene på Fyn forsøger over 700 unge hvert år at tage deres eget liv.