Svenske søfolk til Svendborg

Svenske søfolk får fremover en fynsk klang over deres "ohøj". Det er nemlig planen, at Søfartsgymnasiet i Malmø flytter en stor del af aktiviteterne til Sydfyn.

30 elever til Sydfyn fra næste år

Svenske søfolk får fremover en fynsk klang over deres "ohøj". Det er nemlig planen, at Søfartsgymnasiet i Malmø flytter en stor del af aktiviteterne til Sydfyn.

Fremover skal 30 svenske elever tilbringe et helt semester i Svendborg, hvor de skal undervises i søfart, skibsfartøjer og navigation samt maskinlære. Et semester er på fem måneder, så det giver 60 elever hvert år.

"Det er godt for både Svendborg og Navigationsskolen. Vi får 60 nye elever. Det giver liv på skolen og i Svendborg", siger forstander for skolen Poul Erik Lock.

Rektor på Søfartsgymnasiet i Malmø, Tommy Rosengren, siger, at drivkraften for beslutningen om at flytte de praktiske dele af uddannelsen til Svendborg, er ønsket om at øge kvaliteten. Han mener, at eleverne får en mere alsidig uddannelse i Svendborg, og samtidig kan eleverne efterfølgende søge ind på befalingsuddannelsen.

Svendborg navigationsskole har i forvejen ledig kapacitet, så der er ingen pladsproblemer i at modtage de svenske elever på skolen. Til gengæld skal der nu findes logi til de 30 elever.

Kontrakten med Søfartgymnasiet i Malmø er endnu ikke skrevet under.