Svindel med adresser for millioner

Svendborg Kommune har afsløret svindel med fiktive adresser for millioner af kroner. En arbejdsgruppe har overvåget mistænktes boliger og sparet kommunen for i alt fire millioner kroner. Se tv-indslag

Svendborg Kommune henter fire mio. kr.

Svendborg Kommune har afsløret svindel med fiktive adresser for millioner af kroner. En arbejdsgruppe har overvåget mistænktes boliger og sparet kommunen for i alt fire millioner kroner.

En arbejdsgruppe på 2 en halv person har gennem det sidste år tjent sin løn hjem adskillige gange. 54 svendborggensere er blevet afsløret i at svindle med fiktive adresser, og det har sparet kommunen for 3.963.261 kr.

Svindlen er typisk sket ved at en enlig mor fejlagtigt har oplyst, at hun bor alene og derved har modtaget forhøjet børnepenge, boligtilskud eller varmehjælp.

Kommunen har fået flere henvendelser om mistænkelige forhold fra borgerne, men har også selv taget sager op på eget initiativ.

Afsløringerne er sket dels gennem forhør af mistænkte og dels gennem observationer af mistænktes hjem i morgen- og aftentimerne.

Næsten alle mistænkte er blevet indkaldt til en samtale, og 34 af sagerne er endt med frivillig forlig. Men 10 af sagerne er endt med tvangsflytning af folkeregisteradressen.