Syddanske fødende føler sig trygge

Syddanske kvinder er generelt meget tilfredse med regionens fødesteder, og deres svar placerer Region Syddanmark øverst i en national spørgeundersøgelse.

Region Syddanmark ligger i toppen i en ny national patienttilfredshedsundersøgelse for fødende.

Det er den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, der har sat fokus på de fødendes oplevelser før, under og efter fødslen.

Det er kun halvandet år siden, Region Syddanmark lavede en ny fødeplan, der blandt andet betød, at raske gravide som udgangspunkt føder ambulant - det vil sige, at de bliver udskrevet inden for 24 timer efter fødslen.

Fra fødsel til udskrivelse

Selvom Region Syddanmark har arbejdet på at reducere tiden, som fødende tilbringer på et sygehus, så er de fødende tilfredse.

Næsten samtlige fødeafdelinger i regionen ligger over landsgennemsnittet på 80 procent, når de fødende er blevet spurgt, om de mener, at tiden fra fødslen til udskrivelsen er passende.

- Det er rigtig dejligt at se, at bekymringerne om, hvorvidt vi ville presse folk ud af sygehusene efter fødslen er skudt ned. De flotte tal fra undersøgelsen peger på, at vores medarbejdere på fødeafdelingerne har været dygtige til at vurdere, hvem der har behov for ekstra hjælp, og hvem der bare gerne vil hjem, siger sundhedsudvalgsformanden Poul-Erik Svendsen (S).

Næsten ti procent af de syddanske fødende føler faktisk, at tiden fra fødsel til udskrivning er for lang, og det er uanset om det er en kvinde, der har født flere gange, eller om det er hendes første barn.