Syddanske politikere mødes med minister

Der er hårdt brug for en ny parallelforbindelse over Lillebælt, hurtigere tog mellem de større danske byer og en aflastning af motorvej E45. Det vil de syddanske politikere forsøge at overbevise transportministen om.

De 22 syddanske kommuner og regionen mødes tirsdag med transportminister Henrik Dam Kristensen.

Infrastrukturen har det ikke for godt i Region Syddanmark - hverken når det gælder vej, bane eller bro.

- Region Syddanmark er det naturlige bindeled til Danmarks største eksportpartner Tyskland. Så af hensyn til eksporten og væksten i hele samfund, skal vi have gjort noget for at løse problemerne i trafikken her og nu. Det vil vi forsøge at overbevise transportministeren om, når vi mødes tirsdag, siger regionsrådsformand Carl Holst, Venstre.

Ny bro over Lillebælt

På mødet vil politikerne drøfte løsninger på problemerne i den syddanske trafik: En ny midtjysk motorvej, en parallelforbindelse over Lillebælt samt udvidelse til også at omfatte Esbjerg og Flensborg i den såkaldte Timemodel, der handler om at få hurtige tog mellem de største danske byer, til også at omfatte Esbjerg og Flensborg.

Prisen på de syddanske politikeres ønsker ligger i størrelsesordenen 50 milliarder kroner, mens eksempelvis en Kattegat-forbindelse ventes at koste op mod 150 milliarder kroner.

- Vi har intet imod drømmen om en Kattegat-forbindelse, men den løser ikke problemerne i trafikstrømmene til og fra Tyskland og resten af Europa. Så når vi for en tredjedel af beløbet kan få hurtigere tog samt glidende trafik på vejene og over Lillebælt, bør vi selvfølgelig sætte ind der først, siger Carl Holst.

Store konsekvenser for Syddanmark

De syddanske politikere vil benytte lejligheden til at overdrage Grontmijs analyse: "Konsekvenser af faste forbindelser over Femern Bælt og Kattegat for Region Syddanmark".

Analysen tegner et dystert fremtidsbillede for regionen, hvis landspolitikerne vælger at bruge alle investeringskronerne på Kattegat. En Kattegat-forbindelse vil koste Syddanmark et tab i årlig BNP på 28 mia. kr. om året - uden at forbindelsen vil påvirke de syddanske trafikproblemer i nævneværdig grad.

Læs mere