Syddanske skolebørn mistrives

Flertallet af skolerne i Region Syddanmark arbejder for usystematisk med at fremme trivsel blandt eleverne.

Seks ud af 10 skoler oplever, at deres skole kun i nogen eller lav grad arbejder systematisk med trivsel, at arbejdet er for tilfældigt og ofte afhængigt af lokale ildsjæle.

På syv ud af 10 skoler oplever lærerne, at de mangler viden og kompetencer til at øge elevernes trivsel.

Det viser en undersøgelse på mere end 100 syddanske skoler foretaget af Psykiatrifonden.

Undersøgelsen viser, at hvis blot enkelte elever i en skoleklasse mistrives, går det ud over hele klassens faglige udbytte af undervisningen.

Det gælder på 75% af alle skolerne.

Psykiatrifonden vil med undersøgelsen åbne øjnene på politikere og skolefolk og pege på, at trivsel er vigtigt for at forebygge psykiske problemer og øge det faglige udbytte af undervisningen