Syddanske uddannelser er et hit

Rekordoptag på de videregående uddannelser i Region Syddanmark er meget vigtigt for landsdelen, mener regionsrådsformand Stephanie Lose.

Mere end 12.000 nye studerende begynder i morgen på deres videregående uddannelse i Region Syddanmark. Det er tre procent flere end sidste år, hvilket glæder regionsrådsformand Stephanie Lose (V), der kalder det et vigtigt skridt i regionens årelange satsning på at tiltrække flere unge til de videregående uddannelser i Syddanmark.

- Overordnet set glæder det mig, at optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark stiger med tre procent sammenlignet med sidste år. Region Syddanmark er dermed den region, der oplever størst fremgang i optaget. Udviklingen er samtidig meget vigtig i bestræbelserne på at nedbringe det uddannelsesmæssige efterslæb, som kendetegner Syddanmark, siger Stephanie Lose.

Hun mener, at fremgangen er tegn på, at der i regionen er en stor efterspørgsel efter uddannelser - ikke bare i Odense, der er regionens uddannelsesmæssigt største by.

- Den store fremgang i antallet af optagne på de videregående uddannelser viser jo med al tydelighed, at det er noget, de unge efterspørger. Derfor vil vi også i fremtiden kæmpe for at beholde og udvide de decentrale uddannelsestilbud, siger hun.