Syddanske virksomheder klarede sig godt i 2011

Over halvdelen af Region Syddanmarks virksomheder havde en større omsætning i 2011 end året før. 19 procent oplevede et fald.

900 direktører i Region Syddanmark har svaret på spørgsmål om året der gik.

Svarene viser, at der er et overtal af virksomheder med vækst, og at især brancher inden for transport, engroshandel og industrien havde vækst.

- Det glæder mig at se, at et flertal af syddanske virksomheder skaber vækst i krisetider. Det er især glædeligt, at der er stor vækst blandt virksomheder med fokus på innovation, for det er et indsatsområde, der står højt på regionens dagsorden, siger regionsrådformand Carl Holst.

Flere job

Vækstbarometeret viser også, at virksomhederne deler sig i tre nogenlunde lige store grupper, når man ser på antallet af ansatte. Der er dog voldsom forskel på tværs af brancher.

Således fik for eksempel 41 procent af virksomheder inden for engroshandel og agentur flere ansatte sidste år, 23 procent af dem fik færre, mens 39 procent af virksomheder inden for hotel og restaurationsbranchen fik færre ansatte sidste år. Kun 13 procent af virksomheder i den branche fik flere.

- Det viser tydeligt, at der er forskel på brancher, og det giver os vigtig viden, når vi skal koncentrere vores indsats i vækstforum, siger Carl Holst, der også er formand for Syddansk Vækstforum.