Syddanskere er tilfredse med livet

En undersøgelse, Region Syddanmark har lavet, viser at 95 procent af syddanskerne er stort set tilfredse eller meget tilfredse med tilværelsen.

Det fremgår dog, at finanskrisen giver grund til nogen bekymring.

De adspurgte blev bedt om at tage stilling til tre krisesituationer.

17 procent tror i høj grad eller i nogen grad, at finanskrisen øger risikoen for at miste jobbet.

28 procent regner med, at der bliver færre penge til forbrug.

Tre procent tror i nogen grad at boligen kan komme i fare.

I Middelfart Kommune siger mere end halvdelen af de adspurgte, at finanskrisen spiller ind på en af de tre måder.
 
Også Nordfyn og Kerteminde ligger højt, mens f.eks. Svendborg, Vejle og Aabenraa ligger lavt.

Læse vækstredegørelsen her

De mest bekymrede

Undersøgelsen viser, at kvinder er en anelse mere bekymrede end mænd, og at bekymringen er størst i aldersgruppen 41 - 55 år og blandt borgere med en husstandsindkomst mellem 400.000 til 599.000 kr.

Omvendt mener tre ud af ti at deres situation bliver bedre de kommende fem år, mens syv procent tror den bliver værre.

58 procent tror deres situation vil blive uændret.

Undersøgelsen bygger på en rundspørge blandt mere end 1000 repræsentativt udvalgte borgere i hele Region Syddanmark.

Den fremgår af Region Syddanmarks vækstredegørelse 2009, Det Gode Liv, 21 fortællinger om Syddanmark.