Sydfyn belastet af radonstråler

Sydfyn er ét af de områder i Danmark, der er hårdest ramt af den farlige radonstråling. Mere end hvert tiende hus i Svendborg, Egebjerg, Ryslinge og Ringe er mere belastet end myndighederne anbefaler.

Hver tiende hus overskrider grænseværdierne

Sydfyn er ét af de områder i Danmark, der er hårdest ramt af den farlige radonstråling. Mere end hvert tiende hus i Svendborg, Egebjerg, Ryslinge og Ringe er mere belastet end myndighederne anbefaler.

Mange boliger på Sydfyn er plaget af store koncentrationer af den radioaktive luftart radon. Husets beboere kan ikke mærke eller se strålingen, men radon mistænkes for at være årsag til lungekræft. Den farlige luftart trænger op gennem jorden og ind i boligerne.

Statens Institut for Strålehygiejne offentliggør tirsdag en rapport, der viser, at hvert 20. hjem i Danmark har for høj koncentration af radon i stuerne. Rapporten, der er omtalt i Politiken mandag, viser, at der er store forskelle på koncentrationerne i Danmark. I Vest- og Midtjylland er der næsten ingen radonstråling, mens Fyn og især Sydfyn har højere koncentrationer end myndighederne anbefaler.

Eksperterne mener ikke, at radon alene kan være årsag til lungekræft, men hvis man er ryger og samtidig bor i et radonplaget hus, så er ens risiko for at få lungekræft øget betydeligt.

Ifølge Politiken så viser en opgørelse fra Kræftens Bekæmpelse, at Fyn er ét af de steder i landet, hvor mænd oftest rammes af lungekræft.