Sydfyns Ø-hav og Hindsholm med i natur-kanon

Det Sydfynske Øhav, Hindsholm og Lillebælt er med i den netop offentliggjorte natur-kanon.

I alt er 24 områder med særlig natur er nu indlemmet i den danske
naturkanon. Områderne er nu ophøjet til særligt populær eller bevaringsværdig natur.

Udover de tre fynske områder er stederne: Skagen-Rubjerg Knude, Tranum-Bovbjerg, Vest Stadil-Skjern Enge, Vadehavet, Østlige grænseland, Vejle Fjord-Vejle Ådal, Søhøjlandet, Hald-Karup-Flyndersø, Limfjorden midt, Rold-Vildmosen-Mariager Fjord, Mols Bjerge, Nordsamsø, Kattegat-øerne, Gribskov-Arresø, Odsherred-Saltbæk Vig, Stevns-Faxe-Møn, Tystrup-Bavelse, Åmosen, Smålandsfarvandet, Saltholm-Vestamager og Bornholm.

Kanonudvalget har valgt stederne

Kanonudvalget, som har valgt stederne, overrækker fredag formiddag listen over kategorien "steder" til miljøminister Troels Lund Poulsen, Venstre.

Han indbød for et år siden befolkningen til at komme med forslag til en naturkanon. Der kom rigtig mange forslag til pattedyr, blomster, fisk og så videre - men kategorien "steder" fyldte specielt meget.

I alt indsendte borgerne 1500 forslag, og 800 af dem gjaldt naturlokaliteter af særlig kvalitet, oplyser Miljøministeriet.

Troels Lund Poulsen nedsatte derefter et udvalg med fageksperter og borgere, som nu efter fem måneders arbejde er klar med resultatet.

Naturperlerne udgør blot én kategori af de i alt 17, som kanonen omfatter. I kategorien "steder" har kanonudvalget valgt at fordoble antallet af eksempler i forhold til de øvrige 16 kategorier som pattedyr, fugle, træer og sten, der hver indeholder 12 "vindere".

Læs mere