I det fynske folks tjeneste

Sydfyns styrker og svagheder kortlagt

Naturen, byernes miljø og de lave huspriser er Sydfyns bedste kort på hånden, når det drejer sig om at tiltrække nye bosættere. Det bekræfter en analyse af områdets muligheder for at tiltrække nye indbyggere, som udkom mandag.

-

Naturen, byernes miljø og de lave huspriser er Sydfyns bedste kort på hånden, når det drejer sig om at tiltrække nye bosættere. Det bekræfter en analyse af områdets muligheder for at tiltrække nye indbyggere, som udkom mandag.

Analysen er udarbejdet som led i \"Den regionale vækststrategi for Sydfyn\". Den skal bidrage til, at stat, amt og kommuner får større fokus på det sydfynske områdes udvikling.

De kommende års væsentligste udfordringer er:

 • Stigende befolkningstilbagegang
 • Lave husstandsindkomster
 • Høj ledighed

Flere bosættere er derfor et af de vigtigste mål for \"Den regionale vækststrategi for Sydfyn\".

Familier og ældre
Analysen viser i øvrigt, at de sydfynske kvaliteter især virker tiltrækkende på etablerede familier, som allerede har tryghed på arbejdsmarkedet samt på seniorer og ældre.

Men analysen viser også, at kommunernes primære styrker varierer i forhold til forskellige aldersgrupper:

 • Svendborg Kommune tiltrækker mange unge mellem 18 og 29 år
 • Ringe, Ryslinge og Gudme Kommuner vurderes særligt højt af de unge familier med forsørgere mellem 30 og 39 år
 • Faaborg, Egebjerg og Rudkøbing Kommuner vurderes særligt højt af de etablerede familier, hvor forældrene begge ligger mellem 40 og 59
 • Langeland og Ærø vurderes særligt højt af ældre, de såkaldte 60+
 • Svendborg, Egebjerg og Faaborg Kommuner har overvægt af velstillede tilflyttere

Derudover viser analysen, at de sydfynske kvaliteter især appellerer til sjællændere og fynboer.

Svaghederne
De sydfynske svagheder er først og fremmest relateret til arbejdsmarkedet. En analyse af årsagerne til, at folk forlader Sydfyn viser, at de primære årsager er:

 • Start på ny uddannelse
 • Nyt arbejde
 • Lang transporttid til arbejde

På den baggrund konkluderer analysen, at \"folk flytter til Sydfyn af lyst og forlader Sydfyn af nød\".