Sydfynske borgmestre nervøse for strukturreform

Ni sydfynske borgmestre blander sig nu i debatten om den fremtidige offentlige struktur i Danmark. Borgmestrene er nervøse for at udkantsområderne ikke bliver hørt i debatten, og støtter opretholdelsen af et folkevalgt regionalt råd på Fyn.

-

Ni sydfynske borgmestre blander sig nu i debatten om den fremtidige offentlige struktur i Danmark. Borgmestrene er nervøse for at udkantsområderne ikke bliver hørt i debatten, og støtter opretholdelsen af et folkevalgt regionalt råd på Fyn.

Alle de ni borgmestre kommer fra det såkaldte Mål 2-område på Sydfyn. På et møde tirsdag vedtog borgmestrene at udsende en opfordring til alle fynske borgmestre.

\"Fynske borgmestre i Mål 2-området ønsker at tage medansvar for den fremtidige lokale og regionale udvikling\", hedder det blandt andet i udtalelsen fra mødet.

De ni borgmestre fra Svendborg, Gudme, Tranekær, Rudkøbing, Sydlangeland, Ærøskøbing, Marstal, Faaborg og Egebjerg får opbakning fra Fyns amtsborgmester Jan Boye, og samtidig bliver alle fynske borgmestre opfordret til at bakke op om udtalelsen.

Borgmestrene kræver mere folkelig debat og bred politisk opbakning før folketinget eventuelt vedtager at nedlægge amterne.

\"Resultatet bør være en klar opgavefordeling mellem et direkte folkevalgt lokalt og regionalt niveau\", lyder opfordringen fra de sydfynske borgmestre.