Sydfynske svindellæger kulegraves af myndighederne

Styrelsen for Patientsikkerhed undersøger to praktiserende læger fra Sydfyn, som er politianmeldt for svindel. Det sker efter en række henvendelser til myndighederne.

Henriette Lund Hober var patient hos de to læger i Svendborg, som nu er politianmeldt for svindel i Region Syddanmark. Hun håber, hun bliver blandt de sidste. 

- De skulle ikke have lov at praktisere længere.

- De skulle have frataget ikke bare deres ydernummer, men også deres autorisation som læger, fordi de har været inde og rode ved journaler, og de har tjent penge på os, som de ikke skulle have lov til, siger hun.

Gennem flere år har lægerne skrevet operationer og behandlinger ind i Henriette Hobers journal, som hun aldrig har fået. Det drejer sig blandt andet om opdigtede operationer og sårbehandlinger, som aldrig har fundet sted. 


Styrelsen for Patientsikkerhed undersøger lige nu lægeparret, efter den har modtaget ”konkrete henvendelser, der rejser bekymring om mulige faglige svigt.” 

Det fremgår af et ministersvar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S). 

TV 2 Fyn har henvendt sig til Styrelsen for Patientsikkerhed, der ikke ønsker at udtale sig om sagen. 

V: Værd at kigge på norsk løsning

Men indtil videre kan lægerne stadig arbejde i en anden klinik eller på et sygehus, selvom de har fået frataget deres ydernummer.

Havde svindlen i stedet fundet sted i eksempelvis Norge, var det ikke sikkert, de kunne have fået lov til at fortsætte som læger. Her arbejder man med et såkaldt værdighedskriterium. 

Det betyder ifølge det norske sundhedsministerium, at en læge kan få frataget sin autorisation for  ”uforsvarlig virksomhedsførelse (…) eller adfærd som anses som uforenelig med udøvelsen af lægegerningen.” 

Jane Heitmann (V), der er formand for Sundhedsudvalget, har stillet det spørgsmål, der har affødt ministersvaret. Hun mener, at den norske model kunne være interessant i Danmark. 

- Jeg synes, det er værd at se på. Netop for at sikre, at der altid er den fornødne tillid mellem læge og patient, siger hun 

Kan en læge ikke være dygtig, selvom de for eksempel har taget af kassen?

- Jo, det er en rigtig svær balance at bevæge sig ind på det område, der hedder, hvornår skal man fratage en autorisation. Der kan jo være mange parametre i spil. I Sverige og Norge har de flere parametre i spil, end vi har i Danmark. Og det kunne godt give mening at kigge på, hvordan man har skruet lovgivningen sammen. Kan vi lade os inspirere, og kan vi lære noget?

Flere partier afviser

Sundhedsminister Magnus Heunicke vil ikke umiddelbart forholde sig til den norske og svenske model. Det vil til gengæld både Konservative og SF. 

- Jeg synes også, man skal slå hårdt ned på det med nogle kraftige sanktioner, sådan at man statuerer et eksempel og siger: Det her vil vi simpelhen ikke finde os i, siger Per Larsen, der er sundhedsordfører i Konservative og fortsætter:

- Men det med at tage autorisationen fra folk og sige: Nu må I heller ikke have lov at passe jeres arbejde, det synes jeg er i den kraftige ende, fordi det også har den konsekvens, at der pludselig er en masse mennesker, der står uden en læge. 


Heller ikke hos SF er der opbakning at finde til at hente inspiration fra naboerne mod nord. 

- Det skal vi ikke tilbage til igen. Det er alligevel en tand for gammeldags til mig. Man skal tage sin straf, hvis man laver noget dumt, og det kan man risikere både i sit job. Men man kan også risikere det i sit civile liv, og det løses henholdsvis i det civile liv og på jobbet, siger Kirsten Normann Andersen, der er sundhedsordfører for SF. 

TV 2 Fyn har været i kontakt med lægeparret, som ikke ønsker at kommentere sagen.