Sydfynske vindmølleejere klager til ministeren: - Man kan åbentbart ikke stole på en offentlig myndighed

70 vindmølleejere på Sydfyn føler sig snydt af Energinet, og de har derfor klaget til klimaministeren. Ministeriet kan dog ikke gøre noget i sagen.

Når de fleste hører beløbet 25 øre, vil de nok betragte det som en rimelig ubetydelig sum. 

Men netop 25 øre er omdrejningspunktet i en sag på Sydfyn, hvor i alt 70 vindmølleejere føler sig godt og grundigt snydt.

quote Man står tilbage med en følelse af, at man åbentbart ikke kan stole på en offentlig mydighed

Vagn Christensen, formand for vindmøllelaug

I 2013 købte vindmølleejerne nemlig andele i fem vindmøller og blev i den forbindelse lovet et pristillæg på 25 øre per kilowattime. 

Vindmølleejerne takkede ja til at investere, opførte de fem vindmøller, og så blev tillægget i 2016 trukket tilbage. 

- Man står tilbage med en følelse af, at man åbentbart ikke kan stole på en offentlig mydighed, siger Vagn Christiansen, der er formand i det ene af i alt tre vindmøllelaug, som er blevet frataget deres pristillæg. 

- Jeg føler mig trådt på 

Energinet skrev til vindmølleejerne i 2016, at der var belvet begået en fejl som betød, at de alligevel ikke er berettiget til pristillægget. Derfor blev det trukket tilbage. 

Men det mener hverken Vagn Christiansen eller Peter Lørup, der også er én af de 70 vindmølleejere, at de skal kunne slippe afsted med. 

- Jeg føler mig trådt på, og jeg synes, at det er urimeligt, siger Peter Lørup. 

- Man kan jo ikke løbe fra en skriftlig tilkendegivelse om et pristillæg. Hvis Energinet har begået en fejl, så må de tage konsekvensen af den fejl og erstatte os på en eller anden måde, tilslutter Vagn Christiansen sig. 

Overblik over sagen

Spørger man Frederik Waage, der er en af landets førende eksperter i vindmøller og retssager mod det offentlige, så har de to vindmølleejere faktisk ret i deres kritik.

- Jeg kan godt forstå, at man er vred over det, der er sket i sagen. Man er blevet fejlrådgivet, og det synes at være en ret klar fejl, der er sket i Energinets rågivning i forbindelse med etableringen af vindmøllerne, siger Frederik Waage. 

Frederik Waage fortæller, at sagen egentlig nåede sin ende, da vindmøllelaugene ikke gennemførte retssagen mod Energinet. Ken Petersen

Minister trukket med ind i sagen 

De 70 vindmølleejere forsøgte i starten at køre en sag mod Energinet, men efter en vurdering af sagens omkostninger, hvis laugene tabte, droppede de sagen. 

I stedet sendte vindmølleejerne en klage over Energinet til klima- og energiminister Dan Jørgensen (S). 

Til klagen har ministeren nu svaret, at ministeriet ikke kan stille noget op i sagen. Desuden skriver ministeren, at vindmølleejerne allerede var klar over, at tillægget ikke kunne opnås. 

- Det er korrekt, at der på baggrund af lovgivningen ikke kan bevilliges et pristillæg. Men inden vi investerede, fik vi et tilsagn til det tillæg, og det er på den baggrund, at vi overhovedet har investeret i møllerne. Det kan man jo ikke bare trække tilbage, siger Vagn Christiansen. 

- Det gør mig meget utryg, at ministeriet ikke har gravet dybere i sagen, inden de svarer os, tilslutter Peter Lørup sig og tilføjer:

- Ministeriet svarer jo blandt andet, at vi hele tiden har vidst, at møllerne ikke er berretiget pristillægget, og det er i hvert fald i modstrid med de dokumenter, vi har modtaget af Energinet.

Derfor mener Peter Lørup, at ministeren igen skal sætte sig ind i sagen og vurdere, om det er okay at lade borgerne stå tilbage med usikkerhed og de økonomiske konsekvenser af en fejl begået af en offentlig myndighed. 

De fynske vindmølleejere er ikke tilfredse med ministerens svar på deres klage.
De fynske vindmølleejere er ikke tilfredse med ministerens svar på deres klage.
Foto: Ken Petersen