Sydlangeland Kommune - Valgtemaer

-

-

Deltag i debatten om valget i Sydlangeland


Sydlangeland klarer sig trods store problemer. Modsat de to øvrige langelandske kommuner ser økonomien mere fornuftig ud i Sydlangeland, til trods for høje arbejdsløshedstal og til trods for tabet af mange turister som følge af lukningen af Langeland-Kiel-ruten.


Sydlangeland sagde Nej
Politikerne har med Borgerlistens Knud Gether kæmpet en brav kamp for at få færgeruten igang igen - egentlige forsøg har også været iværksat, men økonomisk kunne forsøgene ikke holde vand.


Selvom borgmesteren og et stort flertal i kommunalbestyrelsen agiterede heftigt for at ja ved afstemningen om en sammenlægning af de tre langelandske kommuner, var det et lille nej-flertal i sydkommunen, der gjorde, at Danmarkhistoriens første kommunesammenlægning i nyere tid blev forpurret. I stedet kom Bornholm først - og fik de mange overgangsmillioner, som staten havde stillet i udsigt.


Klar til nyt forsøg
Borgmester Knud Gether opfattede afstemningsresultatet som et nederlag - alligevel tog han ikke konsekvensen og gik af som borgmester. Men givet er det, at han ikke har opgivet tanken om en senere afstemning - den kan meget vel komme i den nye valgperiode. Specielt fordi tidligere lokale modstandere af en kommunesammenlægning efterfølgende har blødt op på deres holdning i retning af en større forståelse for, at en sammenlægning ikke kan andet end at gavne såvel Sydlangeland som hele Langeland.


Frygt for Rudkøbing
Nogle af de væsentligste argumenter mod sammenlægningen var og er, at en sammenlægning vil flytte indflydelse, selvforvaltning og administration og dermed arbejdspladser fra Sydlangeland til øens største by og mest befolkningstætte område, Rudkøbing.


Dominerende borgerliste
I kommunalbestyrelsen er Knud Gether og hans parti, Borgerlisten, det altdominerende. Gether var oprindelig valgt ind i kommunalbestyrelsen for Venstre. Men han brød med partiet og var medstifter af Borgerlisten, der første gang stillede op til kommunalvalget i 1993. Her fik han så mange stemmer og støtter blandt de andre partier, at han kunne besætte borgmesterposten. Ved valget i 1997 gentog han kunststykket og øgede mandat-tallet.


Bryåd uden socialdemokrater
I denne valgperiode har han formået at trække eet af Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer, Hanne Borum, over i Borgerlistens lejr. Oppositionspartiet Socialdemokratiet gik i opløsning, da alle tre valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer meldte sig ud af partiet og dannede en anden borgerliste.


Udgangspunktet ved dette valg er således: Borgerlisten står stærkt - nogen reel trussel fra øvrige partier er det svært at få øje på.


Tilbage til hovedsiden om Sydlangeland Kommune