Sygefraværet eksploderet i Odense Kommune

Odense Kommunes nye fraværs- og fastholdelsespolitik ligner en fiasko. En ny opgørelse viser, at sygefraværet i 2. kvartal i år er steget med 16 procent i forhold til sidste år. Dermed er sygefraværet det størst registrerede siden 1992. I Kultur- og socialforvaltningen er sygefraværet steget med 53 procent.

-

Odense Kommunes nye fraværs- og fastholdelsespolitik ligner en fiasko. En ny opgørelse viser, at sygefraværet i 2. kvartal i år er steget med 16 procent i forhold til sidste år. Dermed er sygefraværet det størst registrerede siden 1992.


I april sidste år vedtog Odense Kommune en fraværs- og fastholdelsespolitik, der skulle reducere antallet af sygedage blandt de 17.000 ansatte i Odense Kommune. Den nye politik betød blandt andet samtaler med medarbejderne efter få ugers fravær og forsøg på at få langtidssyge overflyttet til nye arbejdsområder.


Flere langtidssyge
Men stik mod kommunens forventninger er sygefraværet eksploderet.  Stigningen er 16 procent i forhold til sidste år. Men Odense Kommune mener allligevel ikke, at den nye linje har været en fiasko.


\"Vi må erkende at fraværs- og fastholdelsespolitikken er længere om at slå igennem end vi forventede. Men vi er overbeviste om, at vi vil kunne se resultater i form af dalende fravær på længere sigt, \" siger lønningschef Svend Erik Sørensen fra Odense Kommune.


Det er især det længerevarende fravær der er skyld i stigningen i antallet af sygedage. Flere og flere ansatte er syge mere end 30 dage, og det trækker også i den gale retning, at ansatte ikke længere automatisk bliver afskediget efter 120 dages sygdom. I stedet skal kommunen forsøge at omplacere medarbejdere, der er langtidssyge.


Undersøgelse af arbejdsmiljø
Svend Erik Sørensen vil dog ikke afvise, at stigningen i sygefraværet kan hænge sammen med arbejdsmiljøet i Odense Kommune.


\"Vi bliver da nød til at undersøge grundigt, hvad der kan være forklaringen på denne stigning, og det er da naturligt også at se på arbejdsmiljøet i kommunen,\" siger lønningschefen.


Kultur- og Socialforvaltningen topper
Fraværet er dog meget forskelligt i de forskellige afdelinger i kommunen. I Borgmesterforvaltningen, Miljø- og Teknikforvaltningen og eksterne selskaber har der været et fald i sygefraværet.


Til gengæld har Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og især Kultur- og Socialforvaltningen oplevet et stigende fravær.


Kultur- og Socialforvaltningen topper med en stigning i fraværet på 53 procent. I følge Svend Erik Sørensen skyldes denne dramatiske stigning i fraværet, at der er sket nogle store omstruktureringer i Job- og Bistandafdelingen.