Sygehus med lille kælder

Grundvandet omkring Svendborg Sygehus får lov at blive liggende nede i jorden. I stedet foreslår Fyns Amt, at det nye sygehus får reduceret kælderen til en tredjedel. Samtidig vil poliitikerne rådføre sig med endnu et rådgivningsfirma for at få undersøgt den våde byggegrund ekstra grundigt.

-

Grundvandet omkring Svendborg Sygehus får lov at blive liggende nede i jorden. I stedet foreslår Fyns Amt, at det nye sygehus får reduceret kælderen til en tredjedel. Samtidig vil poliitikerne rådføre sig med endnu et rådgivningsfirma for at få undersøgt den våde byggegrund ekstra grundigt.

Efter at have fået udarbejdet flere rapporter om jord- og vandforholdene omkring byggegrunden, vil formanden for sygehusudvalget, Poul-Erik Svendsen(S), indstillet, at grundvandet ved byggegrunden får lov at blive hvor det er. Dermed bliver risikoen for skader på husene i de omkringliggende kvarterer reduceret.

1/3 kælder
\"Jeg tror, vi i det samlede sygehusudvalg vil være glade for det alternative forslag, hvor man undgår at sænke grundvandet og samtidig kan komme videre med byggeriet hurtigst muligt. Det har været vigtigt for Sygehusudvalget at sikre, at der ikke er en risiko for, at der sker skade på ejendommene i Strandvejskvarteret, og det er helt afgørende, at vi får skabt det sygehus i Svendborg, der i sin tid blev besluttet med
sygehusforliget\", siger Sygehusudvalgets formand, Poul-Erik Svendsen.

I stedet for at sænke grundvandet vil Fyns Amt nøjes med at bygge en tredjedel kælder under sygehuset, der vil blive opført i fire etager. Amtet vil dog sikre sig at denne løsning er god nok ved at hyre endnu et rådgivningsfirma til at undersøge sikkerhed og jordbundsforhold på byggegrunden.

Forsinkelse 
Sygehusudvalget skal behandle planen i næste uge. Hvis politikerne godkender det reviderede sygehusbyggeri, vil byggeriet blive forsinket syv-otte måneder og stå klar i marts 2005.