Sygehuspræsterne har fået ny provst

Provst Peter Lind, Middelfart Provsti er udnævnt til provst for alle sygehus- og hospicepræsterne i Region Syddanmark

- Kirken skal være overalt - også på sygehusene.

Sådan siger Peter Lind, som den 1. august er udnævnt til provst for sygehuspræsterne i hele Region Syddanmark.

- Mennesker, der er indlagt, samt deres pårørende skal have mulighed for at tale med en præst, der kender til den særlige situation, det er at være på et sygehus, og sygehuspræsterne udfører et særdeles vigtigt arbejde også i forbindelse med nøddåb og nødvielser, siger Peter Lind

Peter Linds opgave bliver at repræsentere sygehus- og hospicepræsterne i forhold til sundhedssektoren i Region Syddanmark og i forhold til det kirkelige system.

Han skal for eksempel være med til at sørge for, at præsterne får fornuftige arbejdsvilkår på sygehusene med hensyn til kontor og gudstjenesterum / kirkesal.

Desuden skal han holde menighedsråd, provster og regionens tre biskopper opdateret på de særlige udfordringer, som sygehus- og hospicepræsterne arbejder under.

Området har behov for fokus

Indtil nu har sygehuspræsterne refereret til forskellige provster i regionen og de tre stifter, så det er en nyskabelse, at sygehuspræsterne har fået deres egen provst.

Fyns biskop Tine Lindhardt, som har været med til at ansætte sygehusprovsten, hilser Peter Lind velkommen:

- I en tid med hastige ændringer af sygehusstrukturen og et nyt Universitetshospital på vej i Odense er der behov for øget fokus på området, ligesom der er en række fælles forhold for sygehus- og hospicepræsterne som gør det fornuftigt at de får den samme provst, siger hun og tilføjer:

- Peter Lind har den erfaring og de kvaliteter, der skal til for at løfte opgaven ved siden af sit arbejde som provst i Middelfart provsti, så jeg er meget glad for, at han har sagt ja til at være regionens nye sygehusprovst.

19 sygehuspræster i regionen

Region Syddanmark har 19 sygehuspræster, hvoraf de fire er på fuld tid. Derudover er en række andre præster tilknyttet som afløsere eller aftenvagter.

Præsterne arbejder på sygehusene i Kolding, Sønderborg, Åbenrå, Svendborg, Odense Universitetshospital og Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Desuden dækkes de psykiatriske afdelinger i Middelfart, Åbenrå og Esbjerg samt hospicerne Anker Fjord hospice, Hospice Sydvestjylland, Sankt Maria hospice, Hospice Sønderjylland, Hospice Fyn og Hospice SydFyn.

Fakta om Peter Lind