I det fynske folks tjeneste

Syrien-efterforskning lå død hos Fyns Politi i 1-2 år

Kritik af rigsadvokaten, der på et tidspunkt overvejede at fratage Fyns Politi efterforskningen af sagen mod Dan-Bunkering i Middelfart.

Sagen mod Middelfart-firma Dan-Bunkering skal undersøges endnu grundigere af landets rigsadvokat. Det forlanger justitsminister Nick Hækkerup .

Opdateret den 7.-7.-2019 8:00

Justitsminister Nick Hækkerup vil have landets rigsadvokat til at grave et spadestik dybere i sagsbehandlingen af Dan-Bunkering for overtrædelse af EU's Syriens-sanktioner.

Det sker efter, at rigsadvokat Jan Reckendorff for to dage siden afleverede en redegørelse om det hidtidige sagsforløb til justitsministeriet.

Læs også Markant fremgang: Fynsk oliemilliardær lander kæmpe overskud

Det er en redegørelse, der blandt andet efterlader kritik af Fyns Politis efterforskning i sagen, der reelt lå stille i et til to år og som medførte en overvejelse om, hvorvidt Fyns Politi skulle have frataget efterforskningen, og Bagmandspolitiet, SØIK, i stedet for skulle have sagen tilbage.

Det fremgår af oplysninger fra Justitsministeriet, som TV 2/Fyn har søgt aktindsigt i, og som ministeriet nu også har offentliggjort på sin hjemmeside.

Erhvervsstyrelsen anmeldte i februar 2017 den danske virksomhed Dan-Bunkering for at have overtrådt EU’s sanktionsliste mod Syrien ved at sælge flybrændtof til russiske tankere, der siden landede brændstoffet i Syrien.

Justitsminister Nick Hækkerup har fra rigsadvokaten modtaget en redegørelse om sagens håndtering, som han lørdag oversendte til Folketinget.

Meget beklageligt

Rigsadvokaten mener, at det lange sagsforløb er meget beklageligt, og det gør justitsminister Nick Hækkerup også.

- Jeg ser med stor alvor på sagen, og jeg har noteret mig, at der har været tale om et meget langstrakt forløb, hvilket er meget utilfredsstillende. Det er politiets og anklagemyndighedens ansvar at sikre, at der i så alvorlige sager er vedvarende fremdrift i efterforskningen. Det ansvar har politiet og anklagemyndigheden ikke levet op til i denne sag. Samtidig rejser redegørelsen en række spørgsmål om politiets og anklagemyndighedens håndtering af sagen, som skal afdækkes yderligere. Jeg har derfor besluttet, at rigsadvokaten skal lave en udbygget redegørelse om sagen, siger Nick Hækkerup.

Ensidigt billede

Rigsadvokaten skal aflevere den udbyggede redegørelse om sagen senest den 14. august 2019. Det sker blandt andet på baggrund af, at Udenrigsministeriet ikke er blevet hørt i redegørelsen, og at den derfor "på en række punkter giver et ensidigt billede af forløbet", skriver Nick Hækkerup til Folketingets retsudvalg.

Det fremgår af redegørelsen, at Fyns Politi har haft store problemer med sagen, som Bagmandspolitiet den 27. februar 2017 overgav til Fyns Politi.

Læs også Bunker-firma fortsatte leverancer til Syrien trods advarsler

Trods gentagne henvendelser til bl.a. Udenrigsministeriet og Erhvervsstyrelsen, som havde meldt sagen til Bagmandspolitiet, kunne Fyns Politi ikke komme igennem med at bruge de klasssificerede oplysninger fra de amerikanske myndigheder og dermed ikke forholde Dan-Bunkering anklagerne, fremgår det af redegørelsen.

Det skete først i marts 2019, efter at også Statsadvokaten i Viborg var blevet blandet ind i sagen.

Trods de åbenlyse besværligheder med at få hul på sagen, ligger en pæn del af skylden også hos Fyns Politi, konkluderer rigsadvokaten i sin redegørelse til justitsministeren.

Fyns Politi ikke ihærdig nok

-  Det findes meget beklageligt, at sagen reelt “lå stille” i mere end et år i perioden fra juni 2017 til sensommeren 2018, idet dog bemærkes, at der som anført i perioden forelå adskillige henvendelser til Udenrigsministeriet. Henset til sagens karakter og alvorlighed er det min opfattelse, at kredsen burde have afsøgt mulighederne for at modtage supplerende materiale, der kunne danne grundlag for den indledende efterforskning ved f.eks. kontakt til PET eller Rigspolitiet som må antages at have kontakter i udlandet samt erfaring med afklassificering af materiale, ligesom kredsen burde have rettet henvendelse til Udenrigsministeriet på højere niveau med det formål at søge at få en mere specifik tilbagemelding vedrørende sagens status og Udenrigsministeriets ageren i sagen, hedder det i rigsavokatens redegørelse.

Rigsadvokaten har overvejet, om Fyns Politi burde have frataget efterforskningen med sagen, men noterer med tilfredshed, at der nu er kommet skred i efterforskningen, hvor Bagmandspolitiet nu også deltager.

-  Jeg har i forbindelse med sagens omtale i pressen anmodet Statsadvokaten i Viborg om at overveje, hvorvidt sagen bør behandles ved Fyns Politi, eller om sagen efter statsadvokaten vurdering bør tilbageføres til SØIK. Statsadvokaten i Viborg har i den forbindelse oplyst, at efterforskningen i sagen nu forløber planmæssigt. Statsadvokaten har ikke fundet det nødvendigt at indstille til Rigsadvokaten, at sagen overføres til SØIK, idet de indledende udfordringer med klassificerede dokumenter nu er løst, ligesom SØIK fremadrettet deltager i styregruppen samt bistår under efterforskningen, hedder det i redegørelsen.

Fyns Politi: Kompliceret sag

TV 2/Fyn har fredag fået følgende kommentar fra Fyns Politi til blandt andet spørgsmålet om den langstrakte efterforskning hos Fyns Politi:

- Der er tale om en omfattende og kompliceret sag, som vi af hensyn til efterforskningen ikke har mulighed for at kommentere yderligere.

Se hele redegørelsen nedenfor: