Syv borgmestre: Stop Kattegatbro, Ole Birk

Ny Kattegatbro vil gå ud over mere presserende trafik-projekter ved Lillebælt, Kolding og Billund, mener syv borgmestre i Trekantområdet.

De syv borgmestre i Trekantområdet har netop sendt et fælles brev til transportminister Ole Birk Olesen.

I brevet udtrykker de bekymring for, at det nylige fokus på en Kattegatforbindelse resulterer i en udskydelse af akutte trængselsprojekter i Trekantområdet.

- Trekantområdet er et af landets mest centrale trafikknudepunkter. De seneste år har den stigende trafik medført betydelige infrastruktur- og trængselsproblemer – særligt E20/E45 rundt om Kolding, E45 over Vejle Fjord og E20 over Lillebælt, og der er derfor lavet flere undersøgelser og planer for løsning af de trafikale problemer, skriver borgmestrene.

Samtidig viser analyser ifølge borgmestrene i Trekantområdet, at en mulig Kattegatforbindelse ikke vil løse problemerne i Trekantområdet - hverken på kort eller langt sigt.

Derfor har borgmestrene i Trekantområdet nu rettet en fælles henvendelse til transportminister Ole Birk Olsen i håbet om, at den seneste tids fokus på Kattegatforbindelsen ikke kommer til at gå ud over en løsning af de eksisterende, akutte trafikale problemer.

- Vores bekymring for det første, at fokus vil blive fjernet fra de nødvendige infrastrukturtiltag, der under alle omstændigheder skal gennemføres. Og for det andet, at en Kattegatforbindelse - uanset den forudsættes brugerfinansieret - vil reducere det samlede anlægsøkonomiske råderum, så akutte infrastruktur- og trængselsprojekter i Trekantområdet, må udskydes, står der blandt andet i brevet.

Disse projekter trænger sig på