I det fynske folks tjeneste

Syv borgmestre: Stop Kattegatbro, Ole Birk

Ny Kattegatbro vil gå ud over mere presserende trafik-projekter ved Lillebælt, Kolding og Billund, mener syv borgmestre i Trekantområdet.

00:20

Borgmester Johannes Lundfryd (S) fra Middelfart. Han er også næstformand for Trekantområdet og modstander af en Kattegatbro.

De syv borgmestre i Trekantområdet har netop sendt et fælles brev til transportminister Ole Birk Olesen.

I brevet udtrykker de bekymring for, at det nylige fokus på en Kattegatforbindelse resulterer i en udskydelse af akutte trængselsprojekter i Trekantområdet.

- Trekantområdet er et af landets mest centrale trafikknudepunkter. De seneste år har den stigende trafik medført betydelige infrastruktur- og trængselsproblemer – særligt E20/E45 rundt om Kolding, E45 over Vejle Fjord og E20 over Lillebælt, og der er derfor lavet flere undersøgelser og planer for løsning af de trafikale problemer, skriver borgmestrene.

Samtidig viser analyser ifølge borgmestrene i Trekantområdet, at en mulig Kattegatforbindelse ikke vil løse problemerne i Trekantområdet - hverken på kort eller langt sigt.

Derfor har borgmestrene i Trekantområdet nu rettet en fælles henvendelse til transportminister Ole Birk Olsen i håbet om, at den seneste tids fokus på Kattegatforbindelsen ikke kommer til at gå ud over en løsning af de eksisterende, akutte trafikale problemer.

- Vores bekymring for det første, at fokus vil blive fjernet fra de nødvendige infrastrukturtiltag, der under alle omstændigheder skal gennemføres. Og for det andet, at en Kattegatforbindelse - uanset den forudsættes brugerfinansieret - vil reducere det samlede anlægsøkonomiske råderum, så akutte infrastruktur- og trængselsprojekter i Trekantområdet, må udskydes, står der blandt andet i brevet.

Disse projekter trænger sig på

Udbygning af E20/E45 rundt om Kolding

Allerede i dag er der kritisk trængsel på E20/E45 rundt om Kolding. Den strategiske analyse med genberegning af en fast forbindelse over Kattegat fra foråret 2018 viste, at en fast forbindelse over Kattegat vil forøge trafikken på E20/E45 rundt om Kolding. Der er gennemført en VVM for udbygningen rundt om Kolding. Udbygningen koster 700-800 mio. kr.

Anlæg af ny midtjysk motorvej Haderslev-Billund-Hobro, inkl. tværforbindelse mod Fyn/Sjælland
Vestdanmarks største internationale lufthavn i Billund mangler opkobling på det overordnede vejnet. Samtidig er trafikken på E45 på Vejlefjord steget markant hurtigere end forudsagt for få år siden, og det er nu realistisk, at niveauet for kritisk trængsel nås i løbet af 1-2 år. En Kattegatforbindelse vil ikke have nogen relevans hverken i forhold til opkobling af Billund Lufthavn eller trængsel på Vejlefjord.

Anlæg af parallelforbindelsen - E20 over Lillebælt
På Lillebælt har det hidtil været Vejdirektoratets vurdering, at der først vil være kritisk trængsel efter 2030 - men, at når der er behov for aflastning, så vil en parallelforbindelse både miljø/naturmæssigt, økonomisk og trafikalt være den rigtige løsning. I Vejdirektoratets årlige statusrapport Statsvejnettet 2018 er det nu for første gang Vejdirektoratets officielle vurdering, at der senest i 2030 vil være kritisk trængsel på Lillebælt. Det er derfor nødvendig, at der hurtigst mulig igangsættes VVM for en parallelforbindelse over Lillebælt, og der herefter afsættes de nødvendige penge på finansloven, så en parallelforbindelse kan være færdig hurtigst mulig efter 2025.   
Se mere