I det fynske folks tjeneste

Syv fynske uddannelser har kun optaget mænd

Læser du til maskinmester, skibsofficer eller autoteknolog, skal du ikke forvente kvindelige medstuderende.

Foto: Henning Bagger

Selv om der er flere kvinder end mænd, der bliver optaget på landets studier, er der fortsat uddannelser, hvor der kun er kommet mænd ind.

På Fyn er der syv uddannelser, hvor der udelukkende er optaget mænd. Det drejer sig ifølge tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet blandt andet om bacheloruddannelserne til maskinmester og skibsofficer i Svendborg, samt hvis man læse til diplomingeniør i elektronik og datateknik i Odense. 

Læs også Studerende venter på svar: Færre optages på fynske uddannelser

Også Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense er der uddannelser, hvor de studerende udelukkende er mænd. Her drejer det sig om autoteknolog, energiteknolog samt to uddannelser til installatør - henholdsvis stærkstrøm og vvs.

Samlet set udgør kvinderne 56 procent af de optagne studerende i 2017. Samme andel som i 2016.

Andelen af kvinder er særligt høj på det sundhedsfaglige område, hvor 85 procent af de optagne er kvinder. Også design og samfundsfag interesserer i højere grad kvinderne.

Omvendt er mændene generelt glade for det maritime område. Her er 98 procent inden for studieretningen mænd. Også tekniske og it-faglige områder er populære.

Der er ingen fynske uddannelser, hvor der kun er optaget kvinder.

Uddannelser kun med mænd

  • Maskinmester, Svendborg
  • Skibsofficer, Svendborg
  • Diplomingeniør i elektronik og datateknik, Odense
  • Autoteknolog, Erhvervsakademiet Lillebælt
  • Energiteknolog, Erhvervsakademiet Lillebælt 
  • Installatør, stærkstrøm, Erhvervsakademiet Lillebælt
  • Installatør, vvs, Erhvervsakademiet Lillebælt
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet