Tænketank: Fyn udfordret af social og økonomisk ulighed

Den sociale og økonomiske ulighed er markant på tværs af Danmark. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Cevea. På Fyn er kommunerne præget af middel- og bundplaceringer.

En ny analyse fra Tænketanken Cevea undersøger uligheden i Danmark målt på seks socioøkonomiske faktorer: Indkomstniveau, formue, beskæftigelsesgrad, uddannelsesniveau, RKI-registreringer og kriminalitet i landets 98 kommuner.

Resultatet vidner om stor social og økonomisk ulighed rundt om i landet. På Fyn er samtlige kommuner at finde i middel- og bundplaceringer.

- Uligheden påvirker ikke kun den del af befolkningen, som personligt er ramt hårdest. Den påvirker også kommunernes muligheder for at skabe velfærd og velstand og for at løfte de svageste borgere. Situationen er selvforstærkende, da de udsatte kommuner har relativt lavere skatteindtægter og større sociale udgifter pr. borger, siger Ceveas analysechef Frank Skov.

Assens i bunden

Assens Kommune, der indtager en bundplacering, har en gennemsnitsindkomst på omkring 240.000 kroner om året. 33 procent er ufaglærte, 5,3 procent står i RKI-registeret, og der er en beskæftigelsesgrad på kun 70 procent.

Kommunen, der indtager den absolutte topplacering i landet, er Dragør, som har en gennemsnitsindkomst på lidt over 320.000 krroner, 23 procent ufaglærte og blot 2,6 procent i RKI og en beskæftigelse på 78 procent.

- Uligheden på tværs af kommunerne er ganske betydelig. Vi ser tendenser til socioøkonomiske ghettoer i begge ender af skalaen. Det er et stort problem. Jo mindre vi mødes, jo mindre vi laver sammen, og jo mindre vi kender hinandens hverdag i Danmark, jo mere fremmegjorte bliver vi overfor hinanden. I sidste ende kan det føre til, at vi mister vores samfunds væsentligste råstof: Tillid og evnen til at samarbejde, siger Frank Skov.

Alt i alt ligger de fleste topplacerede kommuner i Nordsjælland og Midtjylland, hvorimod de mest udfordrede kommuner findes blandt de syd- og vestsjællandske samt enkelte i hovedstaden.

Cevea peger på en ændring af det kommunale udligningssystem som en del af løsningen.

- Tager vi nok højde for de store sociale og økonomiske forskelle, der er mellem kommunerne? I dag vægter kommunernes socioøkonomiske status kun 32 procent mod den aldersmæssige sammensætning, der vægter 68 procent. Måske skal vi ændre i vægtningen? Vi har brug for at skabe et mere balanceret Danmark, hvor vi sikrer veluddannede og tillidsfulde mennesker, der kan og vil samarbejde, slutter Frank Skov.