Tæt samarbejde mellem Aarup og Vissenbjerg

På en række områder er de to fynske kommuner, Aarup og Vissenbjerg, nu klar til at indgå et tæt samarbejde. De første konkrete forandringer bliver synlige, så snart medarbejderne har sagt ja til at flytte arbejdssted, og skrivebordene er sat op.

-

På en række områder er de to fynske kommuner, Aarup og Vissenbjerg, nu klar til at indgå et tæt samarbejde. De første konkrete forandringer bliver synlige, så snart medarbejderne har sagt ja til at flytte arbejdssted, og skrivebordene er sat op.

På mandagens byrådsmøde sagde politikerne i Vissenbjerg ja til, at de to kommuner samarbejder på ni konkrete områder.

Fælles kontorer
De to kommuner får fælles inkasso-, løn- og personalekontor placeret i Aarup. Også forsikring og  tilsyn med almene boliger skal varetages i Aarup. Det er meningen, at en fælles 10. klasse skal drives i Vissenbjerg.

Også på områderne med modtage- og specialklasser, it, beredskabs og skatteankenævnet vil de to kommuner arbejde sammen.

Medarbejdere flyttes
Borgerne kommer ikke til at mærke meget til samarbejdet, men visse kommunale medarbejdere får nyt arbejdssted. Hvis ikke de ønsker at flytte arbejdsgiver, bliver de om muligt tilbudt andet arbejde i kommunen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, bliver de sagt op.

Allerede først i næste uge mødes de to kommunaldirektører for at aftale, hvordan samarbejdet udføres i praksis.

Senest 1. jauar 2004 vil de første sammensmeltninger være en realitet.