Tågevarsel udvidet

DMI har forlænget varigheden af det varsel om tæt tåge, de udsendte lørdag. Varslet gælder nu til hen omkring middag søndag.

Varslet går på, at tågen mange steder kan nedsætte sigtbarheden til under 100 meter.

Derfor opfordres til at køre forsigtigt i trafikken og at tage højde for forlænget køretid.