Tal på turist-boom

Turistbranchen på Fyn har allerede meldt om en god sommersæson i 2003. Nu har de fået tal fra  Danmarks Turistråd, der viser at allerede i juni har der været lagt op til et brag.

-

Turistbranchen på Fyn har allerede meldt om en god sommersæson i 2003. Nu har de fået tal fra  Danmarks Turistråd, der viser at allerede i juni har der været lagt op til et brag.

Både hotel, feriecentre, camping og vandrehjem har haft flere overnatninger i juni i forhold til sidste år. Specielt har camping haft næsten 33% flere gæster end i 2002.

Noget af forklaringen kan være, at pinsen ligger i juni i år, men alligevel ligger samtlige brancher på Fyn over den gennemsnitlige danske vækst for denne måned, skriver FynTour i en pressemeddelelse.

Hvis der ses på overnatninger i de første 6 måneder har alle overnatningsformer med undtagelse af feriecentrene også haft en bedre sæson end det øvrige Danmark.

Igen er det campingbranchen, der trækker det største læs med en fremgang på næsten 20% mod 6,3% på nationalt niveau.

For januar til juni er det for camping-branchen især de traditionelt store camping-nationer som Danmark (+21%), Holland (+17,7%) og Tyskland (+4,5%), som har medvirket kraftigst til væksten. 

Der findes ikke månedlige opgørelser for overnatninger i lystbåde og feriehuse. Disse tal opgøres først helårligt omkring starten af marts 2004. For Danmark forventer man hos Danmarks Turistråd en stigning i overnatninger i lystbådehavnene og status qou for feriehusene i 2003.