I det fynske folks tjeneste

Tandlægekonflikt i hårdknude

Siden nytår har fynboer måtte ty til Falck eller eventuelt egen tandlæge, hvis de får tandpine i weekenden eller på helligdage. Og konflikten kan blive langvarig, da hverken Fyns Amt eller tandlægerne vil bøje sig.

-

Siden nytår har fynboer måtte ty til Falck eller eventuelt egen tandlæge, hvis de får tandpine i weekenden eller på helligdage. Og konflikten kan blive langvarig, da hverken Fyns Amt eller tandlægerne ser du til at ville bøje sig.


Der er ingen tegn på en snarlig løsning af tandlægekonfliken

Parterne strides om en ny central tandpineklinik i Odense. Fyns Amt ønsker en bemandet klinik ved siden af vagtlægeordningen i Odense, så fynboer med tandpine kan blive behandlet, når deres egen tandlæge er lukket.

Tandlægeforeningen vil til gengæld betjene patienterne fra egne klinikker på skift i weekender og helligdage.

- En central tandpineklinik i Odense ligner mest af alt et prestigeprojekt. Det vil belaste skatteborgerne langt mindre, hvis vi får mulighed for at skiftes til at løse vagtopgaven med udgangspunkt i vores klinikker. Her kan vi behandle patienter hurtigere og mere effektivt, siger Tandlægeforeningens formand, Reiff Furdal fra Odense.

Fyns Amt mener omvendt, at man ikke kan byde patienter, at rejse til fx Langeland, hvis de får tandpine uden for tandlægernes åbningstid.

Men tandlægeforeningen undrer sig over, at Fyns Amt ikke vil indføre samme praksis som man har i de amter Fyns Amt snart skal lægges sammen med.

- I de pågældende amter har man gode erfaringer med ordninger som den, vi gerne vil have. Derfor undrer det mig, at Fyns Amt kæmper med næb og kløer for en model, som både er dyrere og ringere end nødvendigt, siger Reiff Furdal.