Teletolke indtager sygehusene

Sygehuse over hele landet vil nu til at bruge tolke via telefon. Erfaringer fra Fyn viser, at det giver både bedre kvalitet og hurtigere tolkning.

Lægen og patienten sidder sammen på sygehuset. Men tolken, der skal oversætte deres samtale, sidder et helt andet sted og oversætter ved hjælp af en telefon med en lille videoskærm.

Teletolkning, som systemet kaldes, har det seneste år været testet på Odense Universitetshospital, og erfaringerne er så gode, at tolkning pr. telefon nu breder sig til alle landets regioner.

Region Midtjylland og Region Hovedstaden gik i gang i marts med teletolkning, Region Nordjylland følger efter i denne måned, og inden sommerferien ventes Region Sjælland også at investere i udstyr til teletolkning.

- Først og fremmest er det en forbedring for patienten. Vi er ikke længere afhængige af at have børn eller andre pårørende til at tolke, siger direktør Peder Jest fra Odense Universitetshospital.

Med teletolkning er det ifølge Peder Jest langt nemmere at få fat i en kvalificeret tolk med kort varsel, blandt andet fordi tolken ikke skal bruge tid på at transportere sig hen til sygehuset, men blot kan tilkaldes ved at ringe op til tolkekontoret, hvor han eller hun sidder.

- For personalet betyder det dels en langt større kvalitet i tolkningen, dels slipper de for at vente på tolken - og tolken slipper også for at vente på dem, siger Peder Jest.

Odense Universitetshospital har brugt erfaringer fra californiske sygehuse, hvor teletolkning er udbredt. Her har det vist sig, at for hver halve time en ansat i sundhedsvæsnet bruger på teletolkning, spares 16 minutter i sammenligning med den gamle metode, hvor tolken mødte op på sygehuset.

Målet er, at teletolkning skal være et tilbud på alle landets hospitaler inden udgangen af 2012.