I det fynske folks tjeneste

Thorborgs bank har fået 9.000 kunder

Forventet underskud efter første halvår i Facit Bank.

Den fynske erhvervsmand Niels Thorborg er kommet pænt fra start med sin nye bank, Facit Bank.

Den fynske erhvervsmand Niels Thorborg er kommet pænt fra start med sin nye bank, Facit Bank.

Banken, der tilbyder opsparing og såkaldte usikrede lån - forbrugslån -  havde ved udgangen af september 9.000 kunder.

Det fremgår af det netop offentliggjorte halvårsregnskab for 2020.

Banken havde i første halvår af 2020 udlån på 171 millioner kroner og indlån på 173 millioner kroner.

Halvåret endte med et - ikke overraskende - underskud på 32 millioner kroner før skat på grund af store opstartsomkostninger.

 - Resultatet er som forventet, da det første halve år og opstarten af banken har været præget af betydelige investeringer forbundet med at etablere og starte banken. Resten af 2020 vil ligeledes være præget af opstart og opbygning af bankens balance, og det vil sammen med det fortsatte pres på den finansielle sektors indtjening blandt andet grundet det lave renteniveau have en væsentlig påvirkning på bankens forventede resultat, hedder det i ledelsesberetningen.

Læs også Fynsk rigmand åbner bank - igen

Facit Bank åbnede for ind- og udlån henholdsvis 5. og 16. december 2019.

Banken har med udgangen af første halvår 2020 endnu ikke konstateret tab som følge af coronapandemien, men har ud fra et ledelsesmæssigt skøn valgt at hensætte 1,5 mio. kr. til coronarelaterede tab, hedder det.

Banken skal i henhold til lovgivningen have et kapitalgrundlag, der understøtter risikoprofilen.

Per 30. juni 2020 udgjorde bankens egenkapital 303 millioner kroner.

I henhold til lov om finansiel virksomhed skal bestyrelsen og direktionen sikre, at banken har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, hvilket er den kapital, der efter ledelsens vurdering som minimum skal til for at dække alle væsentlige risici. 

Banken har på baggrund af det beregnede solvensbehov opgjort en umiddelbar overdækning på 128,8 millioner kroner uden bufferkrav og knap 100 millioner kroner inklusive bufferkrav, oplyses det.