Tid til årlig afprøvning af sirener

Klokken tolv onsdag lyder sirenerne, men der er ikke grund til panik. Der er blot tale om Beredskabsstyrelsens afprøvning af alarmsirenerne.

-

Klokken tolv onsdag lyder sirenerne, men der er ikke grund til panik. Der er blot tale om Beredskabsstyrelsens afprøvning af alarmsirenerne.

Prøven af de elektroniske sirener afholdes hvert år den første onsdag i maj. Sirenerne er opstillet på hustage og master i alle byer med mere end 1.000 indbyggere

Sirenerne anvendes til at varsle befolkningen om en akut fare. Typisk har de været anvendt ved større brande, der har forårsaget spredning af giftige røggasser.

Sirenerne afprøves hver nat uden lyd, men en gang om året demonstreres de med fuld lyd for at minde befolkningen om sirenernes lyd og betydning.