Tidligere fynsk toppolitiker i spidsen for Kriminalpræventivt Råd

Tidligere folketingsmedlem og mangeårig borgmester på Fyn, Erik Christensen (S), skal fremover stå i spidsen for Det Kriminalpræventive Råd.

Erik Christensen blev arbejdsløs, da han ved valget i juni sidste år mistede sin plads i Folketinget. Men nu er den tidligere borgmester i Nyborg tilbage på arbejdsmarkedet. Mandag blev det offentliggjort, at han fremover skal være formand for Det Kriminalpræventive Råd.

- Jeg kan ikke vente med at komme i gang, for opgaven er både så vigtig og tiltrængt, lyder det fra den tidliger fynske toppolitiker i en pressemeddelelse. 

For meget fokus på straf

Allerede ved sin tiltrædelse bebuder Erik Christensen, at han vil kæmpe for at gøre op med skiftende regeringers fokus på hårdere straffe.

- Hårdere straffe er blevet en automatreaktion, når vi som samfund står overfor store udfordringer med kriminalitet. Men hårdere straffe er ikke en universalløsning. Det er på tide, at vi slår autopiloten i politikernes værktøjskasse fra og vælger tiltag, der for alvor kan reducere kriminalitet. Der er forebyggelse et nødvendigt og effektivt redskab, siger Erik Christensen og fortsætter: 

- Vi bliver som samfund nødt til at se på, hvad der faktisk virker. Bander koster samfundet mere end 300 mio. kr. årligt. Langt de fleste udgifter går til fængselsophold, og kun en brøkdel til forebyggelse. Men der er ikke dokumentation for, at strafskærpelse i sig selv har en forebyggende effekt. 

Mere forebyggelse

Det Kriminalpræventive Råd har blandt andet til opgave at bidrage med viden og gode råd til politikere, borgere og virksomheder om forebyggelse af kriminalitet baseret på fakta og evidens.

- Det Kriminalpræventive Råd har i disse år fokus på kriminalitetsformer, som påvirker rigtig mange danskere, blandt andet indbrud, bandekriminalitet, psykisk vold i parforhold, it-kriminalitet, seksuelle overgreb og kriminalitet i udsatte boligområder. Vi skal gøre det, der mest effektivt mindsker kriminaliteten: Derfor er det vigtigt, at forebyggelse kommer højere op på politikernes dagsorden, og vi kan alle sammen, også borgerne, være med til at gøre en forskel, lyder det fra Erik Christensen.

FAKTA